Hvor kom ulven fra?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Jeg har gjennom alle årene jeg har engasjert meg i rovviltpolitikken lest mange forskjellige versjoner om hvordan ulven gjenoppsto i Norge og Sverige fra siste halvdel av 1970-tallet og fram mot tusenårsskiftet. Men det er bare en versjon jeg setter min lit til, nemlig at den er kommet hit på gummihjul. Men hvorfra?

Jeg leste for en tid siden en artikkel av Halvard Dale fra Odda, med overskriften «Genetisk viktige ulver – hvor kommer de fra»? Han begynner sitt innlegg med, «Igjen ser vi at Norsk institutt for naturforskning (NINA) publiserer at genetisk viktige individer har nådd den gjenetablerte sørskandinaviske ulvestammen. Igjen tar NINA det for gitt at de individene det gjelder kommer fra Russland via Finland uten å nevne ett ord om tilstanden i ulvestammene i disse to landene».

Dale henviser bl.a. til den finske genetikeren Eeva Jansson som i sitt doktorgradsarbeide, presentert ved universet i Oulu i mai 2013, hvor hun har undersøkt historikken i den russiske og finske ulvestammen, kunne fortelle at på 1970-tallet var ulvestammen på et lavmål med kun sporadisk yngling av ulv i Finland. Hun kunne også fortelle at det var først etter at de kommunistiske grensegjerdene forsvant etter Sovjetunionens fall først på 90-tallet, at den finske ulvestammen tok seg opp, og regner med at den hadde årlige ynglinger først fra ca. 1995. Og det stilles spørsmål ved om hvorfor russiske ulver måtte vandre 100.000 kilometer til våre utmarker for å etablere nytt territorium, særlig gjennom finske reinbeiteområder hvor det nærmest var fri jakt på den, når det hadde greid seg meg med ei vandring på ca. 100 kilometer til de enorme finske skoger?

Er det ikke snart på tide at de som vet hvordan de første halvtamme ulvene ble utsatt her kommer med den riktige versjonen, i stedet for for disse statslønnede forskerne med sine oppkonstruerte versjoner som tåkelegger sannheten? Jeg husker de første halvtamme hybridene som ble sluppet på forskjellige steder her i landet, bl.a. i Østfold. Den første som ble observert i mitt nærområde var et halvtamt individ rekende etter vegen mellom Gjøvik og Lillehammer som folk matet med matpakka si når de reiste på jobb om morgenen. Finnes det virkelig noen som er så naive at de tror på at disse hadde kommet hit på egne bein helt fra Russland? Senere hørte vi om at det kom rullende påfyll fra forskjellige kanter.

Odd Larsen fra Mysen var vinteren 1998/99 vitne til at fem ulver ble sluppet ut fra en bil i grensetraktene mot Sverige, og hvor det senere ble utkjørt dyrekadaver for å fôre disse i en startfase. Dette skrev han et langt brev til Miljøverndepartementet om, den gang Børge Brende var miljøvernminister, og sendte også med bilder fra disse foringsplassene. Men alt han fikk til svar var: «Takk for innspill Miljøverndepartementet har notert seg dine synspunkter». Til tross for at myndighetene her fikk et helt konkret innspill ble dette aldri gransket. Det var da Økokrim burde satt inn sine ressurser, i stedet for denne vanvittige ressursbruken med vel 70 politienheter i Elverumsaksjonen. (Har kopi av brevet fra Odd Larsen til Miljøverndepartementet så hvis noen er interessert sender jeg gjerne en kopi av det.)

I boken «Vargmannens testamente» av den svenske forfatteren Nils Norlen kan en blant annet lese om en svenske som kom innom en tollstasjon tidlig en morgen, og som på spørsmål om hvor han kom fra, kunne berette at han hadde vært i Trysil med seks ulvevalper.

Jeg vet at myndighetene fikk mange innspill om ulovlig utsetting av ulv, men på grunn at dette var en villet politikk ble aldri noe av det gransket. Vi får vel aldri vite den riktige versjonen om ulvens tilbakekomst i våre skoger, for jeg går ut fra at de som vet er påsatt munnkurv. Og da må vi vel fortsatt leve med disse forskjellige oppkonstruerte versjonene fra såkalte forskere?

Ifølge boken «Utsetting av ulv i Norge og Sverige 1976-2001», startet det svenske Naturvernforbundet – Svenska naturskyddsforeningen, i 1971 opp noe de kalte «Projekt Varg», som bl.a. ble støttet økonomisk av WWF, for å få bygd opp ei ny ulvestamme. Planen var at tilsvarende prosjekter også skulle startes opp i Norge og Finland.

Mulighetene for naturlig tilvekst av ulv utenfra regnet de som urealistisk i 1976, med begrunnelsen: «Då vi endast kjenner till en enda fritt levande varg i Sverige og Norge er det i dag osannolikt med naturlig tilvekst i Sverige». De påpekte blant annet at aktuelle vandreruter for ulv fra daværende Sovjet gjennom Finland gikk i områder der ulven var hardt beskattet i Finland. Det var derfor lite sannsynlig at ulv østfra ville nå fram til Sverige. Dette forsterker resultatene den finske genetikeren Eeva Janson hadde kommet fram til. Men får vi noen gang vite hvor ulvene som ble plantet her fra midt på 1970-tallet og fram mot tusenårsskiftet egentlig kommer fra?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags