Demonstrasjon mot ulvevedtak

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

Dette er mine inntrykk etter en demonstrasjon mot ulvevedtak. Denne demonstrasjonen var onsdag den 4. januar, mot et ulvevedtak for å stoppe det meste av den vedtatte lisensjakta. Dette foregikk i hovedsak foran Stortinget. Der det kom fram meninger om utviklingen av den totalt feilslåtte rovdyrpolitikken, den har pågått i mange år uten at det har blitt noe resultat av det.

Det ble gitt uttrykk for mange tilstander i ulvesonene, blant annet skriver fylkesleder Trond Ellingsbø leserinnlegg i avisene Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen: «Vi reagerte med sjokk og vantro da Klima – og miljøminister Vidar Helgesen rett før jul besluttet å si nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i 4 ulverevir i Hedmark. Vi mener ministeren har fattet en politisk beslutning der han har drevet mangelfull og dels villedende saksbehandling, og der han dekker seg bak lovavdelingen i Justis – og beredskapsdepartementet».

Beitenæringa ofres i ulvesona, samtidig som ulvebestanden kommer helt ut av kontroll. Dette er ikke noe som bare berører Hedmarken, men det gjelder også for hele landet. I ulvesonene blir sau og byttedyr borte. For en ting er helt sikkert – ulven må ha mat og trekker dit maten er å finne. Ulven kan vandre mange mil på et døgn. Dette ulvevedtaket ble bestemt bare noen få dager før jul, var det tilfeldig eller en bestemt handling? (mistanke om et bestillingsverk).

Stortingspolitikere, fylkespolitikere, og ordførere i Hedmark og Oppland har reagert kraftig på Helgesens vedtak. Med rette påpekt at dette er et angrep både på distrikta, beitenæringa og vedtatt rovdyrforvaltning. Dette må regjering eller storting ta ansvar for, og rydde opp etter Helgesen slik at vi kan få en ulveforvaltning i henhold til Stortingets vedtatte bestandsmål og forvaltning.

Til demonstrasjonen var vi fem stykker fra Valdres som møtte opp for å vise vår solidaritet med befolkningen i de områder som er utsatt for ulvens herjinger. Ulven kan være et middel for norske og utenlandske interesser til å få lagt ned landbruket, resultatet kan også bli avfolkning av landsbygder, og gjengroing av landskapet. Det vil skape redsel for alle som vil benytte seg av fri ferdsel i skog og fjellområder, det blir tap av allemannsretten etter friluftsloven (terror virksomhet). Livskvaliteten blir borte for mange.

Høyres tidligere landbruksminister Johan C. Løken tar i bruk sterkere ord enn dagens ordførere og han sier: «Det er et historisk bondehat som ligger til grunn for vernepolitikken. Ulvesonepolitikken er et eksempel på at det store flertallet ikke får noen belastning når politiske mål skal nås, altså å opprettholde en norsk ulvestamme, mens et lite mindretall pines og får hele belastningen», dette sier han til Klassekampen.

Dette kan for noen bli en anledning til å drive en grov hets mot landbruket. Vi kan få tilstander der det blir «by mot land»-holdninger.

Det er mange som vil at det skal være noen få ulver, men forvaltningen av ulv kan bli svært vanskelig eller umulig å få til. Da husdyr og ulv på ingen måte kan gå sammen. Ulven er skapt for å kunne effektivt jakte og drepe. Det er foreslått mange tiltak for å dempe konflikten mellom landbruk og ulv, men det er bare det at ingen tiltak virker etter hensikten. Det er helt urettferdig at det bare er noen få på landsbygdene skal bære byrdene og de skadene som påføres av ulvens herjinger.

Alle må tenke på Arnulf Øverland sine ord: «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags