Skyt ulv - oppnå mer naturvern

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNaturvernorganisasjoner er ideelle bevegelser opprettet for å ta vare på livsgrunnlaget i skaperverket. Vi trenger slike bevegelser, de bør stimuleres mest mulig. Men i iveren etter å være perfekte har de lett for å bli ensidige og nidkjære. I ulvedebatten kan det synes at naturvernere har gått for langt.

Rødlistearter er et begrep som er tatt i bruk om arter innom dyreliv og planteliv som står i fare for å bli borte på grunn av menneskelig påvirkning. Å påvirke at arter blir borte er som å sage av greinen vi sitter på. Vi mennesker vil så gjerne bestemme hva som er behagelig for oss uten å se sammenhengen i det totale regnskapet. Med vår overlegenhet blant artene er vi i stand til å fjerne eller eliminere det vi ikke liker.

Ulven er ingen rødliste art på kloden vår. Den finnes i store mengder. Om vi reduserer antallet til et minimum hos oss for å beskytte næringsgrunnlaget for mange bønder og utnyttelsen av utmarksressursene kan det synes å være en logisk rett i forhold til vår plass i dyreriket.

Individenes suverenitet oppnås i kamp mellom arter som konkurrerer om livsvilkår. Naturen regulerer seg selv. Menneskene, som en del av dyrelivet, har den samme retten. Men menneskets overlegenhet forstyrrer det hele. Vi kan bare fjerne noe vi ikke liker fordi vi på ulik måte er i stand til det. Ofte er det grådighetskulturen med utsikt til økonomisk fortjeneste eller andre kortsiktige fordeler som driver oss. Eller det kan være at vi skader naturen ubevisst. På den måten bryter vi med det vi er vant til å betrakte som livsgrunnlaget. Eller er det en metode som skaperverket tar i bruk for å endre kloden vår på? Den har jo gjennomgått mange faser pga. vulkanutbrudd, meteornedslag m.m.

I følge de som hevder å ha vitenskapen på sin side, vil det være fare for innavl hvis det ikke finnes et tilstrekkelig antall individer. For en ikke- sakkyndig kan det da være vanskelig å forstå hvordan ulvebestanden kunne ta seg opp til et så stort antall som i dag fra null i løpet av noen få tiår.

De fire store rovdyrene bør beskattes i den utstrekning de opptrer som lystmordere eller oppfattes som truende ved at de oppholder seg nær bebyggelse. Byråkratiske regler må ikke være til hinder for jakt når forholdene tilsier det.

Det vil selvfølgelig være et savn for alle som er glad i naturen om de fire store rovdyrene blir så fåtallige at det ikke er så lett å få oppleve dem, men trolig ville naturvernorganisasjonene oppnå større oppslutning om andre viktige verneformål hvis de ikke var så kategoriske i rovdyrspørsmålet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags