Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid med å gi utdanning til barn i krig og konflikt, i Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan.

Med små midler kan vi gjøre en stor forskjell i krigs- og konfliktområder hvor de som bor der ofte har svært lite. Et femdagers kurs for en lærer i Mali koster 100 dollar, eller rundt 800 kroner. Det er det mange titalls elever som får glede av. En oppdateringsbok for barn som har gått glipp av undervisning koster 80 kroner.

Å bidra til et barns utdanning er å gi en gave som varer i generasjoner. Barnet får glede av det, det får også hans og hennes familie. Fremtidige generasjoner får glede av en generasjon barn som blir gode bidragsytere i samfunnet sitt - noe som er spesielt viktig i gjenoppbyggingsarbeid.

Hvor mange mennesker kan UNICEF hjelpe med TV-aksjonsmidlene?

Målet vårt er å gi utdanning til minst 470 000 barn i fem land, men utrolig mange flere vil få indirekte hjelp gjennom at disse barna får skolegang. Vi vet at barn som har gått på skole, for eksempel, er i bedre stand til å ta vare på barna sine og at færre dermed dør. Vi vet at barn med utdanning er i bedre stand til å bidra til familien, og dermed også lokalsamfunnet og storsamfunnet. Og vi vet at spesielt når jenter får utdanning, så sender de neste generasjon på skolen. Å investere i utdanning er å investere i fremtiden.

Pengene skal brukes til:

• Å bygge nye skoler der det er behov for det og reparere ødelagte skoler.

• Å forbedre skoler som eksisterer slik at de følger barnevennlig standard. Det inkluderer for eksempel at skolen skal ha vann og separate toaletter for gutter og jenter.

• Å gi barn skoleutstyr, som bøker, penner og tavler.

• Å utdanne lærere.

• Å gi ekstraopplæring til lærere i såkalt psykososial støtte slik at de bedre kan hjelpe barna å håndtere de mange vanskelige opplevelsene de har.

• Å utvikle alternative undervisningsopplegg der det ikke er skoler, der det er lærermangel eller for farlig å ta seg til skolen. «Hjemmeskole-pakker» er ett eksempel på dette.

• Å utvikle og innføre mer yrkesrettede programmer

• Å utvikle gode programmer for konflikthåndtering og få det inn på timeplanen.

• Å lage oppdateringsprogrammer for barn som har gått glipp av skole over lengre tid.

• Å utvikle innskrivingskampanjer på skolen

• Å bygge toaletter på skolene for å hindre at jentene slutter når de kommer i puberteten

Meld deg som bøssebærer på www.blimed.no eller ring 02025. Bedrifter og organisasjoner kan også støtte ved å gå inn på www.giverstafett.no og registrere et bidrag. Kr. 250 gir mat til en familie i Syria i en måned.

Ta vel imot bøssebærerne søndag 22. oktober!

Sammen får vi hjelpen helt fram!