Årets TV-aksjon går snart av stabelen. Det er Kirkens Bymisjon som gjennom temaet i overskriften setter søkelyset på «utenforskap» og mobiliserer mot dette. Selve bøsseaksjonen skjer førstkommende søndag, 21. Oktober. Mange setter både før og etter denne dagen søkelyset på temaet. Det arrangerer pengeinnsamlinger for ulike tiltak her til lands som motvirker isolasjon, ensomhet og psykisk uhelse blant våre innbyggere. Det er dessverre altfor mange som er ulykkelige og fortvilte blant våre medmennesker, i alle aldre.

Det er en gammel innsikt. Mennesker føler seg mest vel når de har et positivt samspill med andre mennesker. Vi trenger alle å bli sett og å få tilbakemeldinger av ulikt slag. Et smil, en samtale, vennlighet, gjerne ros og respekt, er grunnleggende for positiv vekst og egenutvikling.

Mange er svært flinke til å følge opp dette når det gjelder barn og unge. Vi skjønner kanskje lettest at de trenger stimuli, oppmuntringer og å bli sett. De trenger det for å vokse som mennesker. Det er så å si en del av «oppdragelsen» før de går inn i voksenlivet. Så må jeg raskt tilføye at det dessverre også er altfor mange og stygge avvik i dette bildet, nemlig at det foregår for mye omsorgssvikt både i familie- og samfunnsliv. Det blir også mest helseskadelig for nettopp barn og unge når de sviktes, ikke blir sett, mobbes eller utestenges fra sosiale fellesskap.

Mitt poeng i denne sammenhengen er imidlertid at vi kanskje har enda lettere for å glemme betydningen av omtanke, tilbakemeldinger og å se andre, når det gjelder voksne mennesker og eldre mennesker. Spesielt folk vi treffer utenfor familie og omgangskrets. Vi glemmer dette for ofte som enkeltmennesker.   Vi glemmer det for lett i våre organiserte fellesskap, også i frivillige organisasjoner, bedrifter eller fra kommunens, fylkeskommunens eller statens side.

Årets TV-aksjon vil gjøre noe med dette. Den vil gjøre oss mer bevisste på fakta og på betydningen av å arbeide for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Fakta i Norge er dystre og stusslige. Selv i «verdens lykkeligste og rikeste land». Veldig mange plages av psykisk uhelse. Ja, så mange at statistikken er dyster lesning. Men det ligger en betydelig mulighet til å forbedre denne statistikken! Rett og slett ved at vi sammen greier å bestemme oss for å bidra til mer trivsel med folk rundt oss. Vi kan starte i det små, med et smil til våre medmennesker. Vi kan stoppe opp litt oftere og bry oss med folk vi møter, veksle noen ord med dem. Kanskje vi til og med i våre ulike roller gjennom organisasjons- og arbeidsliv kan bidra til en mer inkluderende kultur, sosiale møteplasser og arrangementer som favner alle på ulike måter? Det er dette årets TV-aksjon handler om. I tillegg vil vi ved pengebidrag gjøre Kirkens Nødhjelp i stand til å gjennomføres svært mange konkrete inkluderingstiltak over hele landet.

TV-aksjonen «Mindre alene sammen» har altså sin store bøsseaksjon førstkommende søndag. Da bankes og ringes det på de fleste dører mellom klokke fire og seks på ettermiddagen. Ta vel imot bøssebærerne og bidra etter evne!

 

Bjørn Iddberg, leder for kommunekomiteen Gjøvik.