Dansk utvalg definerer ikke TV 2 som allmennkringkaster

Vignettfoto

Vignettfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

TV2 som eies av danske Egmont, gikk i 2015 med 700 millioner i overskudd. TV2 er i årevis fremstilt som allmennkringkaster, en såkalt «kommersiell allmennkringkaster». Denne kommersiell allmennkringkasteren støttes nå i sitt krav om 400-500 millioner kroner ekstra i året for å drive nyhetsjournalistikk.

Men i den danske public-servicerapporten som ble lagt frem mandag 7. november, definerer ikke dette regjeringsoppnevnte utvalget et slikt TV-selskap som allmennkringkaster. Det regjeringsoppnevnte utvalget som står bak rapporten, påpeker derimot «at privatejede publicistiske medier ikke betragtes som public service-medier, selvom de har mange af de samme samfundstjenlige funktioner som public service-medierne. Udvalget har fundet det formålstjenligt at fastholde en skelnen mellem «publicisme» og «public service», således at kun medier, som gennem offentlig regulering er blevet pålagt publicistiske opgaver, kan betragtes som public service-medier.»

Dessuten påpeker utvalget at allmennkringkastere som NRK, papiraviser, nettaviser og nye nettmedier spiller en helt sentral rolle for folkeopplysningen. At det er disse mediene – og ikke selskap a la TV2 som bidrar «til samfundets oplysning, udvikling og sammenhængskraft» og har en positiv virkning «på befolkningens generelle viden om politik og politisk deltagelse».

I rapporten «Public service de næste 10 år» påpeker utvalget også at danskene i denne perioden vil bruke stadig mindre tid på disse mediene. Dermed vil deres funksjon som motvekt til et kommersielt (og utenlandsk) medietilbud svekkes. Og: «Det må derfor være en mediepolitisk opgave at udvikle reguleringsformer, der understøtter og fremmer mediebrug, der inviterer til den form for bredere samfundsmæssig forståelse, som folkestyret hviler på. En stor udfordring er her især børn og unge. Public service-medier er ikke de medier, børn og unge går til først. Og for nogles vedkommende indgår public service-medier slet ikke i deres repertoire.»

I den norske mediedebatten er slike kulturpolitisk synspunkt i stor grad fraværende. Debatten er styrt av TV2s krav om flere hundre millioner ekstra for å bedrive nyhetsjournalistikk. TV2s bidrag til folkeopplysning har de siste årene bestått i at de har fjernet sine debattprogram. Men i Danmark hvor TV2s eiere Egmont har sitt hovedkvarter, påpeker det regjeringsoppnevnte danske utvalget « at public service skal medvirke til anvendelse af kvalitetsindhold på alle de medieplatforme, den danske befolkning gør brug af, og derved understøtte en demokratisk debat med udgangspunkt i danske værdier.» Spørsmålet er selvsagt hvorfor dette ikke skal gjelde i Norge i like stor grad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags