Landsmøtet i Pensjonistforbundet betegner trygdeoppgjøret 2018 som et hån mot landets pensjonister. Det er fjerde året på rad at pensjonistene taper kjøpekraft. At regjeringen ikke kommer pensjonistene i møte ved å bruke sikringsbestemmelsene om «særskilte forhold» i fastsettelsen av lønnsveksten for 2018, gjør at ansvaret for det dårlige oppgjøret ligger hos regjeringen.

Da pensjonsreformen ble innført i 2011 ble regulering av løpende pensjon regulert opp med et gjennomsnitt av lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Lav lønnsvekst har gjort at alderspensjonistene har tapt kjøpekraft de fire siste årene.

Stortinget forutsatte at alderspensjonister skulle ta del i velstandsutviklingen da pensjonsreformen ble innført. Det er nå nødvendig å få undersøkt det juridiske grunnlaget for måten regulering av pensjon blir gjennomført på.

Resultatet av årets trygdeoppgjør forsterker kravet om forhandlingsrett for pensjon. Vi krever å forhandle innenfor rammen av lønnsoppgjørene i et forpliktende trepartssamarbeid. Landsmøtet i Pensjonistforbundet er spesielt bekymret for de som har minst. Når pensjon reguleres med prosent, får de som har minst enda mindre. Og de som har mest, enda litt mere.

Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett og at alderspensjon skal reguleres om lag på linje med lønnsvekst, og at trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget før sommeren.