Fartsgrenser etter forholdene

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

31. august tok OA på lederplass opp «Tilpass lokale fartsgrenser». Dette er et meget viktig tema. For å bedre trafikksikkerheten kan ikke bestemmende myndighet bare følge en fastsatt mal, og bare telle veier som har innkjørsel på fylkesvei, for så å fastsette fartsgrensen. Det bør også tas hensyn til svinger og oversikt eller aller viktigst, manglende oversikt. Svingstad på Aust-Torpa er et slikt farlig kryss med dårlig oversikt, der er fartsgrensa 80 km/t.

Lillehammervegen (fv. 250) er forkjørsveg. De som kommer Snertingdalsvegen (fv. 249) har vikeplikt for all trafikk ved innkjøring på fv. 250. Mot sør er oversikten bare 50- 55 meter og fartsgrensen er 80 km/t. Med andre ord tar det bare 2–3 sekunder fra en bil på fv. 250 er synlig for bilist som kommer fv. 249, før den er ved krysset. Dette har skapt mange ulykker og nestenulykker.

Fredheim gubbetreff foreslo per brev 12.10.2012 til Statens vegvesen at fartsgrensen her reduseres til 60 km/t, men fikk ikke gehør. De hadde sine normer og regler svarte de, og dette meget farlige krysset oppfylte altså ikke kravene til fartsgrense 60 km/t.

500 meter nord for Svingstad er det 60 km/t noen hundre meter. Hvis dette området med 60 km/t ble utvidet 600 meter mot sør, og da kommer sør for Svingstad, vil det ta knapt 10 sekunder lengre tid å kjøre i 60 km/t enn i 80 km/t denne strekningen. Det har vi vel tid til?

Det hører også med til argumentene for lavere fartsgrense at det er bussholdeplass i sørgående kjørefelt på fv. 250 i svingen sør for krysset, og det uten plass til bussen på siden av kjørebanen. Dette skaper også farlige situasjoner.

I fjor inviterte Nordre Land kommune frivillige lag og foreninger til å komme med forslag i forbindelse med ny trafikksikkerhetsplan. Ønsket om lavere fartsgrense ved Svingstad var da avslått av Statens vegvesen, og Fredheim gubbetreff foreslo for kommunen at bergnabben 50–60 m sør for Svingstad måtte fjernes. Dette ville bedre oversikten og krysset ville bli mindre farlig. Dette har ikke skjedd og i sommer er det lagt ny asfalt, så bergnabben blir vel neppe fjernet med det første.

Redusert fartsgrense er derfor det som er enklest og billigst for å bedre trafikksikkerheten. Dette må bestemmende myndighet ta på alvor, og snarest flytte 60-skiltet sør for Svingstad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags