Bompenger skal ikke sikre gang- og sykkelveger

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerGjøvik Senterparti fremmet i forbindelse med behandlingen av areal- og transportstrategien for Mjøsbyen et forslag om at finansieringen av et styrket tilbud for kollektivtilbudet, sykkel, gange og vegtiltak i byene må i all hovedsak skje via statlige midler, og ikke finansieres i form av bompenger.

Vi ser at mange bypakker som er vedtatt de siste årene forutsetter bompenger som en del av finansieringen. Når vi i tillegg ser at andre statlige utbyggingsprosjekt i Mjøsregionen vil gi trafikanter høye transportutgifter, må vi sette foten ned for dette. Det er staten som må ta regningen for disse tiltakene. Vi kan ikke straffe folk fordi de bor eller arbeider på steder hvor det ikke finnes gode kollektivtilbud. På denne bakgrunnen har også areal- og transportstrategien tatt opp i seg at vi må se på andre finansieringsordninger. For oss i Sp er det viktig at bompenger ikke blir en ny permanent skatt for å finansiere drift og investeringsoppgaver det offentlige har ansvaret for.

For Senterpartiets del mener vi at en må slå sammen og fjerne flere av dagens bilrelaterte avgifter. En ny ordning må sikre lavere bilrelaterte avgifter og mindre byråkrati. I store deler av landet er det nødvendig med bruk av privatbil, samtidig som det i de største byene bør satses på kollektiv, sykkel og gange. Men først og fremst må dette komme via statlige midler.

Noe kan vi imidlertid være med å sikre sjøl. I forbindelse med behandlingen av Trafikksikkerhetsplanen for Gjøvik i perioden 2019 – 2021 fikk vi også enstemmig med oss kommunestyret på at vi skal få en sak om hvorvidt kommunen sjøl bør opprette en pott med penger i vårt investeringsbudsjett som kan gå til å forsterke innsatsen på trafikksikkerhetsområdet. Vi har i dag mange strekninger langs kommunale veger som er vanskelig å bevege seg langs for våre mjuke trafikanter. De må vi kunne ta ansvar for sjøl, særskilt de strekningene som ligger rundt sentrale møteplasser, slik som skolene våre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags