Gjøvik er ikke rustet i omsorgspolitikken

IKKE RUSTET: – Vi i Gjøvik er dessverre ikke rustet for verken dagens eller framtidas omsorgsutfordringer, skriver Torvild Sveen (Sp).

IKKE RUSTET: – Vi i Gjøvik er dessverre ikke rustet for verken dagens eller framtidas omsorgsutfordringer, skriver Torvild Sveen (Sp). Foto:

Av
DEL

MeningerDet smerter meg å se at Mette Ødegaard må ta en slik kamp for å få et tilbud til sin mor, som for meg som utenforstående, virker helt berettiget. Jeg har også kontakt med mange medarbeidere i Gjøviks helse- og omsorgstjeneste som er lei for at de ikke strekker til. Og; det som smerter enda mer er at Ødegaards situasjon dessverre ikke er en enkeltsak. Vi i Gjøvik er dessverre ikke rustet for verken dagens eller framtidas omsorgsutfordringer.

Hvordan kan jeg påstå det? I helse- og omsorgssektoren var det i 2018 et underskudd på 17,2 millioner kroner. I tertialrapporten antydes det en sprekk på ytterligere 17,3 millioner kroner for i år. Med andre ord; det har vært for optimistiske anslag. En ting er pengene nå – det som virkelig er bekymringsfullt er den nedtrappingen av sjukehjemstilbudet som de sittende partier har vedtatt. På Biri går man fra 27 sjukehjemsplasser til 16 sjukehjemsplasser og i Snertingdal går man fra 34 sjukehjemsplasser til åtte sjukehjemsplasser. Med andre ord; når disse to byggene står ferdige om noen år vil vi ha 37 færre sjukehjemsplasser enn vi hadde for fire år siden. Mange mener at Nordbyen må regnes med, med sine 24 plasser. La meg bare minne om at dette i sin tid var et sjukehjem med et betydelig antall høyere plasser.

Både i administrasjonen og posisjonen mener man, i sterk kontrast til det både vi i Senterpartiet og mange ansatte i helse- og omsorg mener, at omsorgsboliger med såkalt heldøgns bemanning er det samme som sjukehjemsplass. Det skal i Biri og Snertingdal bygges 16 slike omsorgsplasser på hvert sted, mens det i Snertingdal kommer seks plasser i tillegg som skal være for personer med demens og utfordrende. Med andre ord; det blir i  i totalsum èn – 1 – plass mer i helse- og omsorgstilbudet i Biri og Snertingdal en eller annen gang inn mot 2025/2030. Dette skjer når vi vet at det i Gjøvik fra 2020 er en markant stigning i antall 80-åringer og eldre innbyggere i kommunen. Vi er derfor på hæla når det gjelder vårt framtidige omsorgstilbud.

Så hva er løsningen? Det hjelper dessverre ikke Mette Ødegaard og hennes mor akkurat nå, men den saken forventer jeg får sin løsning umiddelbart. I budsjettarbeidet for neste år må vi se på hvordan helse- og omsorgssektoren drives. Drives tjenestene godt nok? Hvorfor ender vi opp med underskudd, all den tid det aldri har vært tilført så mye penger?

Det forkludrer sjølsagt situasjonen at vi ikke har noe bygg stående som kan ta hånd om våre eldre. Men selv om Biri og Snertingdal skulle bygges ut, er det ingen tvil om at vi trenger et helt nytt sjukehjem i Gjøvik by; et sjukehjem som har kapasitet både for sjukehjemsplasser og korttidsopphold. Vi må få på bordet om vi bør bygge på Haugtun og Nordbyen, slik byggene er tilpasset for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags