Er Senterpartiet uenig med seg selv?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSenterpartiets store ideolog og sønn Torvild Sveen har i en kronikk mandag flere gode poenger, som Rødt selvsagt støtter. Det er selvsagt at Rødt opprettholder vårt forslag fra i fjor. Eiendomsskatten må fryses på nåværende sats. Rødt er selvsagt imot at det skal legges ned sykehjemsplasser i Snertingdal. Det vil være det samme som å vedta at Snertingdal som bygd blir nedlagt, noe vi er dønn imot.

Rådmannens forslag er som de fleste veit hans forslag. Politikerne har ikke behandlet dette ennå. Vi i Rødt har selvsagt diskutert rådmanens forslag og som sagt, vi er uenig i mye av det som foreslås, men vi har også en del spenstige forslag på å styrke økonomien. Det får vi komme tilbake til ut over høsten.

Det som er morsomt med kronikken til herr Sveen er hans utlegginger om SP sitt syn på heldøgns plasser. Dette har i følge Sveen, SP vært unisont imot i mange år nå. Hvor lenge Sveen?

De hadde jo et annet syn da de satt i posisjon sammen med AP og SV.

Jeg siterer helt ordrett et innlegg fra SP undertegnet av Lise Hammerud.

Sitat:

«Har den vedtatte planen skylda? Det har vært skrevet mye om dette temaet eldreomsorg i Oppland Arbeiderblad i sommer, med utgangspunkt i enkeltsaker der pårørende og pleietrengende har opplevd at tjenesten har vært for dårlig. Og det er sterkt beklagelig, det er alle enig om. Men det framstilles som om skylda for disse tilfellene er at det politisk er vedtatt en plan for omsorg fram til 2025, og at denne viser færre tradisjonelle sykehjemsplasser. Hadde det vært flertall for å bygge flere slike sykehjemsplasser, hadde uansett disse ikke vært bygd ennå. Og hvis de hadde, så hadde de vært så kapitalkrevende at vi hadde hatt enda færre stillinger til å jobbe i omsorg og pleie. Så det er mitt poeng; likevel må vi ha et nødvendig antall sykehjemsplasser for de mest pleietrengende og alvorlig syke. For øvrig er kommunens oppgave å ha ansatte som yter omsorg, ikke bruke altfor store summer til renter og avdrag på dyre bygg. Denne omsorgen kan foregå i forskjellige boligtyper og boformer. Mange er skeptiske til omsorgsboliger med bemanning. Dette er noe vi allerede har en del av i Gjøvik, både for demente og mennesker med psykiske lidelser. Der er det bemanning hele døgnet, slik at de som bor der kan føle seg trygge. Dette er en boform som også kan passe for mange andre eldre, som trenger trygghet og sosialt fellesskap med andre. Da planen for helse og omsorg 2025 ble vedtatt i 2009 var det for oss i Gjøvik Senterparti «en forutsetning at antallet pleie- og omsorgsplasser og fordeling på ulike typer, skal være gjenstand for kontinuerlig vurdering». Altså tok vi forbehold om at tallene i planen må justeres. Dette må skje etter hvert som en ser behovet viser seg, men selvsagt i sammenheng med kommunens økonomi. Derfor er det viktig at staten forstår alvoret, når vi melder fra videre oppover at økte overføringer stort sett går til kostnadsøkninger. Vi må bare fortsette å sende disse signalene via våre partier og sentrale folk. Det er forståelig at dette temaet opptar folk sterkt, og de skal bare vite at det gjelder også oss som er folkevalgte. Vi prøver hele tida å ta hensyn til helheten, og det vi mener er best på lang sikt. Fortsatt god sommer! Og forsett å vise engasjement!» sitat slutt. Lise Hammerud. Gjøvik Senterparti.

Tar du avstand fra Lise Hammeruds innlegg, Torvild Sveen? Eller er det en noenlunde riktig beskrivelse av tilstanden på bakken.

I tilfelle du er sterkt uenig med Lise, hva har forandret seg siden dette ble skrevet i 2010? Har Sp sentralt sendt ut nye forskrifter, som forandrer på Lise H sine betraktninger?

For kommunestyregruppa i Rødt.

Størk Hansen.

Jorunn pedersen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags