Gjøvik-politikken må fremme kvinner

Ola Gram Dæhlen (f.v.), Heidi Vifladt, Kjetil Bjørnklund og Stian Simensen er ledere i de politiske hovedutvalgene i dag. Torvild Sveen mener det er et stykke å gå med likestillingsarbeid også i Gjøvik-politikken.

Ola Gram Dæhlen (f.v.), Heidi Vifladt, Kjetil Bjørnklund og Stian Simensen er ledere i de politiske hovedutvalgene i dag. Torvild Sveen mener det er et stykke å gå med likestillingsarbeid også i Gjøvik-politikken. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDebatten som har oppstått i forbindelse med markeringen av årets kvinnedag er interessant. Det er interessant å se hvordan næringslivet i liten grad avspeiler at halvparten av innbyggerne våre er kvinner, men det er også interessant i den grad fordi det er lite fokus på en av de arenaene som vi lokalt kan gjøre noe med fra politisk hold.

I de aller fleste politiske festtaler blir det snakket om at likestilling og kvinner skal fremmes. I Gjøvik er det få spor av politisk handling på området. I Gjøvik kommune har vi i dag over 2700 ansatte, og langt over halvparten av disse er kvinner. Men selv om mange av partiene så vidt makter å stille lister med 40 prosents representasjon eller mer på listene, gjenspeiles det lite i våre politiske utvalg. Ikke minst i ledelsen av utvalgene er det sørgelig å se spor av likestilling.

I de fire politiske hovedutvalgene vi har i kommunen er det mannlig leder i tre av fire utvalg, og det er mannlig nestleder i tre av fire hovedutvalg. Med andre ord; kvinnene er representert i 25 prosent på leder/nestleder-nivå. Denne «mannlige holdningen» avspeiles også i hvordan Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MdG har fordelt vervene i ulike styrer og utvalg ellers i kommunen.

Av de som er utnevnt som ledere i ulike styreverv, er det bare oppnevnt kvinnelig leder i eldrerådet og i den sakkyndige takstnemden. De andre «tunge» ledervervene er det bare menn som har.
Fra Senterpartiets side mener vi at en kan ikke bare si det skal være likestilling, en må gjennomføre det også. Fra vår side vil vi derfor garantere at dersom Senterpartiet kommer i posisjon etter kommunevalget 2019, skal vi ha 50 prosents kvinnerepresentasjon i både leder- og nestlederposisjonene i våre politiske hovedutvalg og vi skal utnevne minst 50 prosent kvinner i lederposisjoner i ulike styreverv som skal fordeles.

Vi vet at vettet er likt fordelt, og at partiene i sine rekker har folk som kan gjøre en utmerket jobb på alle områder og alle typer verv. Fra Gjøviks side må også vi som kommune og politikere legge til rette for at den enkelte får utnyttet sitt potensial. Vi må også derfor fremme ordninger som bidrar til å rekruttere kvinner inn i politikk og næringsliv og menn inn på tradisjonelle kvinnearenaer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags