Tillitsvalgte skal sjølsagt si sin mening

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

Kommunalsjef Heidi Koxvig Hagebakken går i rette med hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i sitt innlegg i OA 24. november. Ifølge henne så rakker Balstad ned på hennes holdninger til eldreomsorg og dermed krysser en grense for god takt og tone i samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte.

Jeg tror vi skal være glade for at vi har tillitsvalgte som tør å si ifra og kalle en spade for en spade i hvordan vi organiserer vår eldreomsorg. Det må være lov for alle parter å komme med betraktninger om utviklingen av tilbudet, uten at en skal beskyldes for å ha tråkket over noe som helst.

Oppfatningen som Balstad har, er den oppfatningen som deles av svært mange ansatte i omsorgstjenestene i Gjøvik. Han snakker på vegne av de mange, og som ofte forblir tause når innretningen på vårt helsetilbud stakes ut. Når jeg snakker med folk som daglig har skoa på i våre eldreomsorg, kan de fortelle om en hverdag der det er svært mange som ikke får de tjenestene de skulle hatt fordi det er mangel på plasser.

Selvsagt handler også framtidas helseomsorg om økonomi. Ifølge kommunalsjefens eget utkast til ny helse- og omsorgsplan skriver hun og hennes stab at «Kommunen har en kostbar desentralisert struktur med et bredt spekter av tilbud og tjenester på alle seks omsorgssentra. Rådmannen vurderer at dette ikke er bærekraftig og går på bekostning av kvalitet og omfang av tjenestetilbudet.» Det er hennes oppfatning. For meg som politiker, og for Balstad som tillitsvalgt, må det være lov å hevde noe annet. En faktor i dette er også politiske prioriteringer. For det er faktisk mulig å prioritere flere sjukehjemsplasser i Gjøvik enn i dag. Det handler om politisk vilje, ikke bare økonomi.

Når en tillitsvalgt ytrer seg på vegne av medlemmer, skal de kunne gjøre det i visshet om at de ikke blir angrepet av arbeidsgiver. Vi har vedtatt en kommunikasjonsstrategi 16. mars i år, der det heter at: «Ansattes stemmer er viktige og nødvendige i diskusjoner om utvikling og framtid. Retten til å ytre seg gjelder også innenfor eget arbeidsområde og fagfelt. Det må, via de retningslinjer og rutiner som gjelder, oppmuntres til aktiv deltakelse og engasjement. Gjøvik kommune skal ha gode rutiner og systemer for frie ytringer.»

Jeg registrerer at det innenfor helse- og omsorgstjenestene våre hersker stor uenighet mellom de som sitter på toppen og de som utfører arbeidet på gulvet. Jeg ser også at kommunalsjefen sier at den tillitsvalgte ikke er opptatt av utvikling, men vil at alt skal være som det er i dag. Det er også å tilskrive den andre en mening som jeg personlig ikke finner igjen i ytringen til hovedtillitsvalgte.

Koxvig Hagebakken skriver at Balstad ønsker at «det skal fortsette slik som i dag». Hvor har hun det fra? Jeg registrerer at der hun mener Balstad tillegger henne meninger, gjør hun det samme overfor Balstad. Jeg anser den tillitsvalgtes kronikk som et innspill i det arbeidet vi står midt oppe i, nemlig evalueringen av vår helse- og omsorgsplan. I så måte synes jeg det skal imøtekommes som et innspill og ikke et angrep.

Når Koxvig Hagebakken er så bombastisk i sine uttalelser til Gjøviks Blad om at hun og administrasjonen sitter på alle svar og fasiten for framtidens tilbud, får hun også tåle at det kommer motreaksjoner fra fotfolket. Det må alle som sitter på toppen i næringspyramiden med solid lønn tåle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags