Inspirerende om framtidas tettsteder i Gjøvik

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

Jeg har vært så heldig å få være med på tre møter i forbindelse med kommuneplanrevisjonen i Gjøvik, ett møte i Hunndalen, ett i Snertingdal og ett på Biri. Det har vært godt oppmøte med mellom 30 og 40 deltakere på hvert møte. Mitt hovedinntrykk er dette; vi ønsker alle å bygge våre tettsteder utenfor Gjøviks bykjerne – og vi vil komme raskt i gang!

I Hunndalen, som raskt utvikler seg som en bydel av Gjøvik, ser en muligheter som følge av at byen vokser. Ved å legge til rette for mer kollektivtilbud, knytte seg tettere opp imot sentrum og NTNU på Kallerud og satse på enda flere møteplasser, vil Hunndalen også være en bydel i vekst. Det kom også spørsmål om en skal satse videre på eldreomsorgen ved å bygge ut Åslundmarka eller om tiden er inne for å tenke annerledes; leilighetsbygg andre plasser med tilgang til kollektivtrafikk. Vi fikk også innspill på om tiden var inne for å satse mer på bydelsutvalg framfor hovedutvalg i Gjøvik. Hunndalen har vært heldige som har et aktivt Hunndalsforum i en årrekke, og som stadig tar initiativ til å være med og forme framtida.

Det er et godt tips også til snertingdøler og biringer; å etablere en fellesorganisasjon som lag, foreninger, bedrifter og andre interessenter kan ha som et kontaktpunkt mot Gjøvik kommune – slik Hunndalen har.

I Snertingdal er det mange som har framtidstro, og som ønsker å bli værende i dalen. Samtidig trengs det flere innbyggere som kan tenke seg å bo desentralisert med gode kommunale tjenester der. Å legge til rette for tomter, bredbånd og også her gode møteplasser, vil derfor være avgjørende for framtida. Gang- og sykkelveger som gjør det lett å velge sykkel og gange, er viktig. På møtet ved Snertingdal ungdomsskole ble det lagt fram flere ideer om hva som vil være formålstjenlig framover. Det nye omsorgssenteret som skal bygges blir viktig, og det samme er den store dugnadsinnsatsen som legges ned rundt Snertingdal nærmiljøpark. Friluftsliv og mulighetene for dette i dalen, gir mange fortrinn. Kanskje kan Snertingdal bli folkehelsebygda nr. 1?

De 40 som møtte på Biri ungdomsskole vil også forme bygda si. Sentrum av Biri har ikke hatt noen masterplan for hvordan det skal se ut der, og det bærer sentrum også preg av. Biri i denne sammenheng inkluderer også Redalen og Biristrand, selv om selve stedsutviklingsprosjektet vil være rettet mot Biri sentrum. Så hvordan skal vi legge til rette for mer utvikling her? En ny E6 som kommer om noen år, må en prøve å dra nytte av. Det kan gi nye forbindelseslinjer til Mjøsa, og næringsområdene som allerede eksisterer i bygda må legges til rette for at noen vil ta dem i bruk.

Utfordringen for Biri, er at den er så midt i smørøyet at det er så lett å bruke tilbudene der folk arbeider. Dersom Biri skal være et sted der en gjør mer enn å klippe egen plen og sove, må en se på hvordan en kan legge til rette for flere tilbud i sentrum. Per i dag er det dessverre ikke godt nok.

Alt i alt; vi har startet på en god dialog om framtida. Det kommer til å bli flere slike framover, for at vi i fellesskap skal kunne gjøre Biri, Snertingdal og Hunndalen til attraktive steder å være innbygger i for framtida. Det er inspirerende at så mange ønsker å være med å bygge hele Gjøvik. Jeg oppfordrer deg til å bli med i debatten lokalt – og komme med innspill til hvordan du ønsker framtida di skal bli!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags