Feil medisin fra rådmannen

IKKE FOR: – Det er sjølsagt helt uaktuelt for Senterpartiet å utsette byggingen av et nytt omsorgssenter i Snertingdal og pålegge folk i Gjøvik en økning i eiendomsskatten på 50 prosent, skriver artikkelforfatteren.

IKKE FOR: – Det er sjølsagt helt uaktuelt for Senterpartiet å utsette byggingen av et nytt omsorgssenter i Snertingdal og pålegge folk i Gjøvik en økning i eiendomsskatten på 50 prosent, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet er sjølsagt helt uaktuelt for Senterpartiet å utsette byggingen av et nytt omsorgssenter i Snertingdal og pålegge folk i Gjøvik en økning i eiendomsskatten på 50 prosent. Budsjettforslaget er sjølmotsigende. I rådmannens framleggelse fortalte han at behovet for pleie- og omsorgstjenester er økende i Gjøvik, også i årene framover. Medisinen han foreslår er å ta bort de 34 sykehjemsplassene i Snertingdal så fort omsorgssenteret på Biri står ferdig. Med andre ord; først skal det legges ned 34 plasser i Snertingdal og gis plass for 32 på Biri. Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MdG har allerede vedtatt at det på Biri skal bli færre sjukehjemsplasser. Det var 27 der, nå blir det 16. Og så skal 16 beboere inn i tilbud på såkalte heldøgns plasser, en ordning vi i Senterpartiet har vært sterkt kritiske til i flere år – fordi det ikke er det samme som sjukehjemsplasser er. Og i en tid der det er økende behov for tjenester, foreslår man altså først å redusere antallet sjukehjemsplasser, og antall plasser i det totale skal reduseres til to. Forstå det den som kan. Det er flere, ikke færre plasser som er medisinen for helse- og omsorgsetaten framover, slik vi i Senterpartiet ser det. Det betyr imidlertid ikke at helse- og omsorgsetaten forøvrig skal fredes. Vi mener det fortsatt må sees på måten vi tildeler tjenestene på gjennom tildelingskontoret, hvordan vi organiserer tilrettelagte tjenester på og i det hele tatt se bredt på den styringsstrukturen vi har. Det samme gjelder også sammensetningen av organisasjonen i administrasjonen på rådhuset. Gjøvik Senterparti mener budsjettforslaget bærer preg av at rådmannen i alt for liten grad har sett på endringer innenfor egen organisasjon. Det kan være penger å hente på en ytterligere gjennomgang her. Vi prøvde blant annet å si det gjennom fjorårets budsjettbehandling; vi mener det er større behov for folk i skolene enn enda en klimarådgiver på rådhuset. Vi mente også det var lite smart av Ap, Rødt, SV og Miljøpartiet å kjøpe en gard som de nå må selge igjen. Det er mye å grave videre i for oss som skal utarbeide budsjettet for året og perioden som kommer.

Prisen vi skal betale er, i følge rådmannen, en kraftig økning i eiendomsskatten. I tillegg foreslås det virkninger av budsjettet som fører til økte vann- og avløpskostnader. I år skal vi betale om lag 104 millioner kroner i eiendomsskatt. Det mener vi i Senterpartiet i utgangspunktet er mer enn nok. Rådmannen mener vi når 2022 skal betale 150 millioner kroner. Vi i Gjøvik Senterparti synes rådmannen med det forslaget har valgt minste motstands vei.

Det virker som om rådmannen har glemt ett av de hovedmålene kommunen har satt i årene som kommer. Det er vedtatt et mål om at kommunale tjenester og tilbud skal vurderes stadig mer positivt av brukere og innbyggere. Det budsjettforslaget vi nå har fått på bordet, er ikke i tråd med et slikt mål. Et annet mål er å øke antall innbyggere i kommunen. Allerede i dag ser det ut til at vi sliter med dette. Det blir neppe flere av å ønske dem velkommen til en av Norges dyreste kommuner å bo i med enda større eiendomsskatt og økte vann- og avløpsgebyrer.

Torvild Sveen

gruppeleder, Gjøvik Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags