Arbeiderpartiet prøver nå febrilsk å underminere Høyres ordførerkandidat Anne Bjertnæs. De hevder at Gjøvik Høyre og Oppland Arbeiderblad forsøker å gjøre lokalvalget i Gjøvik neste år til et valg mellom Arbeiderpartiets mannlige ordførerkandidat og Høyres kvinnelige ordførerkandidat.

Dette er selvsagt ikke tilfelle.

Det både H og resten av opposisjonen – og lokalavisa – formidler, er at for første gang på 100 år kan Gjøvik få en ordfører som ikke er fra Ap – og dessuten er kvinne.

Vi skjønner at dette skremmer Ap.

Men i tilfelle dette ikke er tilstrekkelig, trekker de også inn Senterpartiets ordførerkandidat Torvild Sveen, og skaper tvil om hvem som er opposisjonens ordførerkandidat. Vi vil minne om at i forrige periode var Sveen varaordfører for Aps Iddberg.

Og både dagens flertall, og vi som ønsker en annen ordfører, vet at valgresultatet avgjør. Hvis Sp gjør et brakvalg, kan Sveen bli ordfører både i flertall med Ap og H – hvis de får nok mandater. Sp har jo vist at de kan samarbeide med begge sider.

Anne Bjertnæs er ikke Høyres ordførerkandidat fordi hun er kvinne. Hun er det fordi hun gjennom mange år har vist at hun setter folk først – og hun setter de som trenger det mest på dagsorden. Hun har sammen med oss andre i opposisjonen fått gjennomslag for dette.

Vi ville ikke hatt barnevernsvakt, styrket fokus på mobbing i skolen, flere helsesøstre, bedret integreringsarbeid, aktivitet for sosialhjelpsmottakere, tiltak for fattige barn, styrking av frivillighet, med mer, om ikke hun – sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti – hadde løftet og fått gjennomslag for dette.

Men om Arbeiderpartiet ønsker å gjøre dette til en kjønnskamp, så gjerne for oss. Vi har flere dyktige kvinner å vise til.