Tore Hagebakken har fått Norsk Forbund for Utviklingshemmedes ærespris. Dette er en pris som henger så høyt, at den ikke engang blir delt ut hvert 4. år, hvis det ikke finnes en verdig kandidat. Det er 8 år siden prisen sist ble delt ut.

Tore Hagebakken æres for den innsatsen han har gjort på Stortinget gjennom mange år. Han har jobbet målrettet for mennesker med utviklingshemmings levekår, og sørget for at Ansvarsreformen fra 1991 igjen er tatt fram i lyset. Denne skulle sikre at mennesker med utviklingshemming skulle ut av institusjonene og tilbake i samfunnet. Det viser seg at dette har glidd ut, og at politikere over det ganske land later til å glemme at vi har klare regler for hvilke rettigheter utviklingshemmede har. Altfor mange bor nå i institusjonslignende boliger, med flere titalls beboere. Tore Hagebakken forsto dette tidlig, og i hans hjemkommune Gjøvik er det kommunestyrevedtak på maks 6 boliger samlokalisert. Prisvinneren kjemper også for at mennesker med utviklingshemming skal ha rett til arbeid og en meningsfylt hverdag, og at det skal være minimal bruk av tvang og makt.

NFU's forbundsleder Jens Petter Gitlesen uttaler til OA at Tore Hagebakken er opptatt av å få sakene igjennom i Stortinget, og at han ikke er opptatt av æren. Gjennom utdelingen av NFU's ærespris har Hagebakken fått den æren han fortjener! Gratulerer!