Gå til sidens hovedinnhold

Vegard Risengs eventyrfortelling

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkestingsrepresentant for Høyre, Vegard Riseng starter sitt svarinnlegg til meg i torsdagens OA om revidert nasjonalbudsjett med å snakke om «Ronja Røverdatter». Også resten av Risengs innlegg er preget av eventyrfortelling. Etter snart tre år i regjering har Høyre fortsatt problemer med å stå for resultatene av egen politikk, og snakker heller om de åtte foregående år.

Jeg snakker gjerne om vår regjeringstid: 360 000 nye arbeidsplasser, hvorav sju av ti i privat sektor, trygg styring gjennom finanskrisa og Europas laveste ledighet da den hadde blåst over, god vekst, høy produktivitet og bunnsolide statsfinanser. Aldri har ei ny regjering arvet et bedre utgangspunkt.

Den regjeringen Riseng støtter har mildt sagt en noe annerledes resultatliste. Etter å ha nesten doblet oljepengebruken på den korte tiden de har styrt, har de måttet knuse sparebøssa; 21,3 milliarder er brukt på skattekutt – det meste til de som har aller mest fra før. 135 000 mennesker – det høyeste antallet som noensinne er målt – er arbeidsledige. Det eneste som øker med dagens regjering er oljepengebruken, arbeidsledigheten, byråkratiet og ikke minst forskjellene mellom folk.

Risengs eventyrfortelling inneholder også et avsnitt om Arbeiderpartiets skattepolitikk. I vårt forslag til statsbudsjett foreslo vi å redusere selskapsskatten, fordi det virker positivt med hensyn å stimulere verdiskapingen og sikre arbeidsplasser. Vi gikk inn for å øke skattene for landets aller rikeste og innføre en skatt på finansnæringen. Det siste har også Høyre og de andre partiene på Stortinget sluttet seg til. Risengs parti, derimot, har funnet opp en avgift som målrettet angriper norske private arbeidsplasser. Flyseteavgiften koster nå 1000 personer jobben, men NHO anslår at tallet kan bli opp mot 5–6000. Regjeringens skatte- og avgiftspolitikk etter innfallsmetoden er uforutsigbar og skadelig for norsk næringsliv.

Avslutningsvis forsøker Riseng seg på en tolkning av rapporten fra Statistisk sentralbyrå som viser at skattekutt ikke har noen positiv effekt på sysselsetting. Rapporten viser at en har 15 ganger større effekt på private arbeidsplasser ved å prioritere offentlige investeringer foran skattekutt.

Dagens regjering har mislyktes med å få til vekst i privat sektor. I statsapparatet går det derimot for seg. Med dagens regjering tilsettes nå byråkrater i dobbelt så høyt tempo som under vår regjering. Riseng bør holde seg til å lese eventyr – ikke prøve å skrive dem.

Kommentarer til denne saken