En glimrende programide. Tenk for en turistreklame for Norge og for NSB der du virkelig får se og oppleve hvor togene går. Programmet vil nå et stort publikum, både blant ansatte og pensjonister fra NSB, samt alle pendlerne og de som bor i umiddelbar nærhet av stasjonene. Folk liker jernbanen og det vil helt sikkert møte opp masse mennesker der hvor toget gjør opphold

Som gammel jernbanepensjonist vakte det mange minner fra gamle dager. Vi var seks brødre og min far som sammenlagt hadde omkring 200 års tjenestetid ved NSB. Våre tjenester omfattet anleggsdrift, banedrift, trafikktjeneste, reisebyrå og administrasjon. Det meste av våre tjenester var ved Nordlandsbanen og derfor gjorde sekvensen som omhandlet strekningen Bodø – Mo i Rana et sterkt inntrykk på meg. Min siste tjeneste som txp var på Stødi stasjon på Saltfjellet hvor jeg vikarerte hver weekend i to år..

Mer enn 50 års tjeneste i en bedrift setter sitt preg på en person og for min del betyr det at jeg har jernbaneblod i årene. NSB som betyr Norges Statsbaner, er vår jernbane og den bør absolutt drives av nordmenn, kanskje med litt assistanse fra Sverige. Vi bør samle det meste av det som angår jernbane under en hatt slik at man kan få en god og samlet oversikt av driften. Jernbanedrift er den mest miljøvennlige transport vi kan ha og derfor må vi gå inn for å bygge ut og vedlikeholde banene så godt som mulig.

Et godt utbygd jernbanenett hvor togene kan kjøre med hastigheter opptil 200 km i timen bør være våre fremtidige mål for NSB uansett kostnader og tidsperspektiv. Vi bør også tenke oss en jernbane helt til Kirkenes. Den innenlandske flytrafikken vil da bli kraftig redusert mellom byene Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Kirkenes. Det vil bli betydelig færre trailere på veiene og en redusert privatbiltrafikk og vi får et miljø med mye mindre forurensing.

Det som skjer med NSB nå er ikke bra, og jeg håper vi får et regjeringsskifte til høsten slik at noe av det gale som er gjort kan reverseres. Vi bør kunne få en jernbane som er like god som jernbanene i sentrale Europa. Der har togene nærmest overtatt alle reiser mellom byer med reisetid under 4-5 timer. Vi kan oppnå det samme ved å søke assistanse hos jernbanene i Tyskland eller Sveits. Vi har internasjonale kontorer ved NSB som har god kontakt med alle jerbaneforvaltninger i Europa og vi behøver ikke å sløse bort penger på dyre konsulentfirmaer i Norge.

Min mening: Togene er fremtidens viktigste transportmiddel.