Tid er verdifullt

Anne Korsvold 2.Kandidat kommuneliste MDG, Østre Toten

Anne Korsvold 2.Kandidat kommuneliste MDG, Østre Toten Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVerdensdagen for psykisk helse er 10. oktober og tema for 2019 er: Gi tid. Årets kampanje vil handle om hvordan vi bruker tiden vår. Årets kampanje har som mål å oppfordre oss til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. «Gi tid» er det første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019–2021.

Vi i Miljøpartiet de grønne er opptatt av å skape et arbeidsliv med sunn balanse mellom arbeid og fritid, der vi deler mer på arbeidet ved å redusere arbeidstiden. I dag stenges mange mennesker ute fra arbeidslivet, mens andre jobber så mye at de opplever stress og tidsklemme. Helsevesenet vårt er et eksempel på det. Mange der føler de ikke får gjort den jobben de burde og får ikke gitt pasientene nok tid på grunn av tidsklemma. Vi ønsker også å beholde kontantstøtteordningen som den er i dag, slik at foreldre har et valg om å være mer hjemme med barna den første tiden i livet deres. Vi må gjøre noen grep i samfunnet vårt slik at vi ikke stresser så mye som mange gjør i dag. Mange har ikke noe valg enten det dreier seg om skole eller arbeidsliv.

Vi tror det er viktig å lære om livsmestring og takle stress i ung alder. Det utarbeides nå nye læreplaner som for tiden er ute til høring. De skal iverksettes høsten 2020. I Dagsnytt 18 på NRK2 fredag den 14. juni, her var temaet psykisk helse. Professor emeritus Arne Holte ved psykologisk institutt klaget på at det ble prioritert for dårlig å lære barn og unge å holde seg i psykisk balanse i de nye forslagene til lærerplaner. Han viste til at psykiske lidelser koster 290 milliarder kroner pr. år i Norge. I dagens samfunn er det en kraftig økning av psykiske plager blant barn, unge og tidlig voksen alder. Vi må satse mer på å forebygge slike plager. Miljøpartiet De Grønne ønsker som sagt å gi mer rom for fritid og frivillighet som vil medføre mindre stress og kjøpepress. Vi ønsker at folkehelse og livsmestring er et tema som blir styrket i de nye læreplanene.

På Børstad ungdomsskole på Hamar har de det siste skoleåret startet opp et arbeid de kaller «stillhet som fag». Det er lagt inn korte økter, der elevene har fått prøve hva stillhet kan bidra med, både for elever på 8. og, etter hvert, på 9. trinn. Rektor Hem sier at dette har hatt en tydelig og god effekt på elevene. De aller fleste liker dette, blir roligere og synes å bli mer fokusert om skolearbeid. Dette er også en mobilfri skole, der eleven leverer fra seg telefonene når de kommer til skolen om morgenen, i et «mobilhotell». Viggo Johansen som holder kurs i mindfulness/meditasjon, har holdt foredrag for en gruppe elever og skolens ansatte. Rektor har, i samarbeid med elevrådet, invitert han tilbake til høsten for å holde foredrag for alle elevene, knyttet til verdensdagen for psykisk helse. Skolen fortsetter arbeidet kommende skoleår, ved å etablere en regelmessig praksis for alle trinn ved skolen. Dette ses i sammenheng med tverrfaglig tema «folkehelse og livsmestring». Denne skolen er et flott eksempel på hva som kan gjøres for å redusere stressnivået til elevene, og dermed forebygge mer psykiske plager.

Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker et grønt samfunn hvor vi har mer tid til hverandre, og økt frihet til å leve meningsfulle, mangfoldige liv. I en tid der vi får input fra mange hold, er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre. Hele samfunnet, med helsevesenet og skolen i spissen, må fremme gode liv og muligheter for alle. Vårt mål er at alle mennesker skal få mulighet til å realisere sitt fulle potensial. Et liv med mindre stress, forbruker- og prestasjonsjag gir mer rom for rikere og bedre liv.

Anne Korsvold,

2.-kandidat kommuneliste, styremedlem Miljøpartiet de grønne, Østre Toten

Artikkeltags