Test deg for osteoporose

BENSKJØRHET: – Visste du at i verden sett under ett, skjer det et beinbrudd hvert 3. sekund? Norge topper verdensstatistikken, skriver artikkelforfatteren.

BENSKJØRHET: – Visste du at i verden sett under ett, skjer det et beinbrudd hvert 3. sekund? Norge topper verdensstatistikken, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

LeserbrevSøndag 20. oktober ble osteoporose markert verden over. Dette er den offisielle osteoporosedagen. I Norge markeres dagen i uke 43 mange steder.

Visste du at i verden sett under ett, skjer det et beinbrudd hvert 3. sekund? Norge topper verdensstatistikken! Beinskjørhet rammer en av tre nordmenn, annenhver kvinne og hver femte mann.

Anslagsvis lider 300.000 av osteoporose i dag. Utbredelsen øker med alderen. Andelen eldre øker, og Norge vil få flere som rammes av osteoporose.
Dette vil medføre større ressursmessige utfordringer for både primær- og spesialisthelsetjenesten og samfunnet generelt.
Utredningen av osteoporose er mangelfull, særlig i primærhelsetjenesten – noe bedre i spesialisthelsetjenesten.
Osteoporose fører til 9000 lårhalsbrudd allerede i dag. Behandlingen av disse lårhalsbruddene koster helsevesenet 4,5 milliarder årlig i form av liggedøgn på sykehus, oppfølging fra primærhelsetjenesten og henvisninger til spesialisthelsetjenesten.
I tillegg skjer det hvert år mer enn 15.000 andre beinbrudd som følge av osteoporose. Manglende behandling av osteoporose koster samfunnet cirka 10 milliarder kroner årlig.
Med ny behandling og bedret pasientflyt, kan antall brudd som følge av osteoporose reduseres betydelig. Her ligger det muligheter til besparelser i milliardklassen.
En av grunnene til at så mange får beinbrudd er at pasientene ikke diagnostiseres og behandles i tide. Hoveddelen av dem som mottar ortopedisk behandling ved norske sykehus utredes ikke for osteoporose, og får dermed ikke forebyggende medisinsk behandling.
Fall og fallforebygging er viktig, men det er først når man ligger på institusjon eller er hjemme – at fall og fallforebygging skal styrkes. Veien dit er lang og vond!

Det beste tiltaket er at du tester seg. En enkel test – en beintetthetsmåling med DXA som finnes på 50 sykehus rundt om i vårt land, vil bekrefte behovet for en modernisert diagnostisering og behandling med nyere medisiner. En behandling etter dagens norm vil gjøre livet lettere for disse menneskene.

Blir du behandlet for et brudd på ortopedisk avdeling eller legevakten, skal du be om videre utredning med henhold til osteoporose. Flere ortopediske avdelinger i landet har allerede innført slike tiltak. Osteoporosepasienten skal ikke ties i hjel.
De fleste går rundt med smerter i skjelettet uten å vite hvorfor.
Det neste er at det framskaffes nyere og oppdaterte nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av osteoporose. De som gjelder, er fra 2005 – det er 14 år siden en hel pasientgruppe fikk nasjonale regler – og de var allerede da svært utdaterte. Norge ligger langt etter de øvrige nordiske landene og Norge er på verdenstoppen hva angår brudd.
Et manglende henvisningsmønster mellom spesialist- og primærhelsetjeneste og marginal tilgang til utredningsmetoder gjør livet vanskelig for denne gruppen.
Nyere medisiner er i markedet, men brukes i svært liten grad.
Stortinget (flertallet – regjeringspartiene) avviste vår anmodning om nye og oppdaterte retningslinjer for diagnostisering og behandling av osteoporose i forbindelse med ny Folkehelsemelding i 2019 – enda den heter «Gode liv i et trygt samfunn».
Norge ligger langt bak de øvrige land hva angår oppdaterte retningslinjer.
Det er ikke av interesse for regjeringen å gi pasientgruppen en moderne og besparende behandling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags