Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDen offentlige tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen. Vi risikerer at dagens robuste system erstattes av mindre fagmiljøer med svekket kompetanse og et lappeteppe av ulike løsninger. Heldigvis kan Stortinget fortsatt sette foten ned. Alt avhenger av KrF og Venstre.

Det norske tannhelsemodellen er en suksess. Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Det ansvaret har de løst godt. Den fylkeskommunale organiseringen har sikret befolkningen i Oppland god tilgang på tannhelsetjenester. Sentraliseringen av de offentlige tannklinikkene har bidratt til at robuste fagmiljøer har kunnet bestå, i by som i bygd. Organiseringen har også bidratt til at pasientene får et likt behandlingstilbud uavhengig av bosted. Et langsiktig og målrettet arbeid har ført til at stadig færre barn og unge får hull i tennene. Den offentlige tannhelsetjenesten har resultater i verdensklasse, og utviklingen fortsetter: Stadig færre barn og unge har hull i tennene. De siste 30 årene har kvaliteten på befolkningens tannhelse steget formidabelt.

Nå risikerer vi at denne gode tjenesten brytes opp. Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse. Regjeringen velger å sette befolkningens tannhelse på spill. Forslaget vil gjøre at økonomien til hver enkelt kommune vil avgjøre tannhelsetilbudet til pasientene. Dette vil dermed få direkte konsekvens for de prioriterte gruppene fylkeskommunen i dag behandler; som barn under 18 år, psykisk utviklingshemmede over 18 år, syke og gamle i institusjon og i hjemmesykepleie og andre prioriterte grupper fylkeskommunen bestemmer.

Forslaget er et stort paradoks. En av de viktigste begrunnelsene for å gjennomføre en kommunereform, er ønsket om større og mer robuste fagmiljøer. Men når det gjelder tannhelse vil man gå motsatt vei. På tannhelseområdet har fylkene allerede sørget for robuste fagmiljøer med god fagkompetanse. Regjeringen vil derimot gå fra dagens 19 fagmiljøer til flere hundre små, kommunale enheter, som vil bli alt annet enn robuste. Oppland har svært få kommuner som vil ha kapasitet til å klare en slik overføring, og resultatet vil derfor bli et lappeteppe av ulike løsninger: Vertskommunesamarbeid, kjøp av private tjenester, og ikke minst mange interkommunale selskaper - nettopp det regjeringen ellers er opptatt av å unngå. Og på veien mister vi mye av den systemeffekten som har vært så viktig for å bringe norsk tannhelse dit den er i dag – i verdensklasse.

I den politiske debatten er det mye snakk om avstand mellom eksperter og folk flest. I denne saken er det motsatt: Et samlet fagmiljø har i høringsrunden gått imot forslaget. Kommunesektorens organisasjon går imot. Og folket er fornøyd: Tannhelsetjenesten scorer svært høyt når de som har vært hos tannlegen blir spurt om tilfredshet med dagens tjeneste.

Stortinget har ikke gjort endelig vedtak i saken. Foreløpig har flertallet sagt at tannhelse kan overføres til kommunene dersom det ble mange nok sammenslåinger. Nå vet vi at premissen om store og robuste kommuner ikke er innfridd, selv om en del sammenslåinger er gjennomført. Det monner imidlertid ikke.

Derimot får vi en regionreform - der partiene leter etter oppgaver de nye regionene kan løse. Vi har et forslag: La fylkene beholde ansvaret for tannhelse. De vil, og de har vist at de kan, organisere gode tannhelsetjenester for innbyggerne. La dem fortsette med det. Det er til det beste for pasientene.

Nesten ingen ønsker denne reformen velkommen. Nesten alle er enig om at dette er et særdeles dårlig forslag fra regjeringen. Det hviler nå et tungt ansvar på partiene på Stortinget, og særlig på regjeringens støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre. Vil de virkelig ta sjansen på å bryte opp en velfungerende tannhelsetjeneste, og la pasientene betale prisen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags