Gå til sidens hovedinnhold

Statskog må beskytte statsallmenningen i Synnfjellet

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

OA skriver 21. september om frustrasjon og misnøye med Statskog som grunneier i Torpa statsallmenning. Både fjellstyret og allmenningsstyret opplever manglende vilje fra Statskog til å informere og samarbeide. Fjellstyret og allmenningsstyret skal ivareta bruksrettighetene til over 300 bruksberettigede i Torpa, og har ansvar for å bevare utmark med tilhørende bruksretter i statsallmenningen for kommende generasjoner. Statskog skal bidra til lokal næringsutvikling, og det er uro lokalt over at Statskog vil inngå eksklusive utbyggingsavtaler med utenbygds privatpersoner.

Synnadalen hyttelag er også interessert i forvaltningen av det aktuelle fjellområdet. Vi har lenge ment at hytteutbyggingen i Synnfjell øst ikke bør spre seg til området forbi Spåtind hotell. Det er viktig å bevare den urørte fjellvidda her, nær Langsua nasjonalpark og opp mot Oppsjømyra og Skardberga verneområder, med stort artsmangfold og rikt fugleliv. Vi undrer oss over at Statskog tydeligvis er villig til å bidra til en omfattende utbygging av hytter nord for hotellet. Når Nordre Lands politikere nå skal ta tilling til kommunedelplanen for Synnfjell øst, med forslag om en massiv utbygging av tomter, håper vi de viser skepsis til utbygging som ikke kommer bygda til gode, og avviser utbyggingen i statsallmenningen nord for hotellet.

Kommentarer til denne saken