Ødelegge Krokhølområdet!

Arkivfoto

Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

Kan vi la Krokhølområdet og myrviddene i Synnfjell ødelegges av «Næringsbasert utbygging»? Forslaget til ny kommunedelplan for Synnfjell Øst har vært ute til høring, og kommunen vurderer nå et stort antall innkomne uttalelser. Det har vært mye diskusjon om kostbare fellestiltak som brede turveier med høy standard. Synnadalen hyttelag ønsker en mest mulig skånsom utbygging og mener uberørt natur ikke kan verdsettes bare i kroner og øre. Prisen for utviklingen som planlegges i Synnfjell Øst blir for høy både naturmessig og økonomisk.

Et unikt område som må bevares er Krokhølen. Ifølge planen ligger «deler av området innenfor rødlisteområde elveslette». Elveslettene beskrives i planen som biologisk viktige og med stort mangfold. Planen fastslår at området har stor opplevelsesverdi og er sårbart. Det er meget viktig at området bevares urørt, og skjermes mot all næringsvirksomhet. Ny nærings-, serverings- og servicevirksomhet må samlokaliseres med eksisterende næringsområder ved Synnfjellporten og Spåtind Sport Hotel. Bærekraftig virksomhet ved Synnfjellporten må sikres, og forslag om andre områder for næringsvirksomhet i nærheten må skrinlegges.

Et verdifullt trekk ved naturen i Synnfjell Øst er de åpne myrlendte viddene over skogbeltet, med naturopplevelse som snaufjell. Både lokalbefolkningen og hyttefolk har mye glede av myrviddene, både sommer og vinter.

Planen slår fast at en skal «unngå sårbare områder» og «visuelle brudd i åpne landskapsrom». Vi er enig i disse prisverdige intensjonene, men de følges ikke opp når det nå foreslås flere hyttefelt på de åpne myrviddene, og helt inntil viktige skiløyper.

Alle som går på ski mellom Nordrumsetra/Endelausmyrene og Skjervungfjell har glede av det åpne landskapet og uberørt natur. Det vil være et antiklimaks å få redusert naturopplevelsen med å gå langs hyttebebyggelse i lange strekninger.

Synnadalen hyttelag har i høringsuttalelsen, som også ligger på vår nettside, sterkt advart blant annet mot utbygging i Krokhølen og hyttefelt på myrviddene. Synnfjell Øst må ikke bli et nærmest sammenhengende fjellvillaområde, men fortsatt være attraktivt for fredelige naturopplevelser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags