Gå til sidens hovedinnhold

Sykehus under press, hvilken innvirkning har det på sykepleietjenesten?

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som tillitsvalgte for mer enn 2700 medlemmene i Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Sykehuset Innlandet, er vi bekymret for hvilke konsekvenser det økonomiske presset sykehuset står overfor vil få framover. Vi ser at det er nødvendig å omstille virksomheten i tråd med den medisinske utviklingen og befolkningens behov. Samtidig må ressursene forvaltes på beste måte, slik at pengene som brukes gir mest mulig helse for hver krone. Sykepleierne bidrar aktivt i disse omstillingene. Vårt mål er det samme som for resten av sykehuset; å sikre innbyggerne god medisinsk og sykepleiefaglig behandling til lavest mulig kostnader.

Mange stiller spørsmål ved at sykehus skal ha overskudd. Men fordi det ikke settes av tilstrekkelig midler til vedlikehold og innkjøp av nytt utstyr, er det nødvendig å ha penger til overs. I de siste årene har det vært gjort mange ulike grep for å oppnå dette. Likevel kommer sykehuset ikke i mål økonomisk. Protokollene etter styremøtet i Sykehuset Innlandet den 1. september peker på at det i år ligger an til å bli et negativt budsjettmessig resultat. Et eventuelt underskudd må tas med inn i neste år, så en negativ budsjettbalanse vil forverre situasjonen år for år.

På hjemmesiden til Sykehuset Innlandet står det at «Sykehuset Innlandet er det tredje mest effektive sykehuset i Helse Sør-Øst, til tross for at aktiviteten er spredt over to store fylker.» Vi skal derfor ikke svartmale dagens situasjon. Men vi er langt unna en god økonomisk drift, og vi ønsker å ha en like god, eller helst bedre kvalitet enn i dag. Et hjertesukk fra en erfaren pasient, Ottar Korsnes (Oppland Arbeiderblad, 2. september), viser hvilke utfordringer dagens struktur gir den som er syk. Samtidig vet vi at andre sykehus, med andre strukturer, også sliter med finansiering. Nils Kvernmo, administrerende direktør for St. Olav, beskrev i en kronikk i Aftenposten 1. oktober 2015 akkurat den situasjonen vi opplever nå. Vi kan nok få en både bedre og billigere tjeneste ved å gjøre noe med antall behandlingssteder. Men dette vil neppe redde oss fra alle økonomiske bekymringer.

Vi ser altså at dagens tiltak ikke har vært tilstrekkelig. Og vi frykter at det heller ikke blir tatt nok grep i framtiden. Siden utgifter til personale er den største budsjettposten, kan dette innebære lavere bemanning i ganske nær framtid. Som tillitsvalgte for NSF er vi spesielt bekymret for sykepleietjenesten. En stor internasjonal studie viser at en lav dekning av sykepleiere kan øke dødeligheten hos kirurgiske pasienter (Kunnskapssenteret.no den 26.2.2014). Vi vet at straks det blir snakk om å endre struktur blir det motstand både hos ansatte og befolkning. Ingen ønsker å gi fra seg arbeidsplasser og tilbud som er lagt til ens eget lokalsamfunn. En redusering av ansatte pr. pasient derimot, er ikke så synlig og vil neppe mobilisere et eneste fakkeltog.

Vi mener at samfunnet må erkjenne at utgiftene til sykehus vil være betydelige. Helsetjenester koster. Det spørs om befolkningen og politikerne i Oppland og Hedmark er villige til å ta konsekvensene av det, både organisatorisk og økonomisk?

Kommentarer til denne saken