Venstres Ketil Kjenseth uttaler til OA at Rigmor Aasrud og jeg er dårlige tapere. Vi har tydeligvis ikke rost Kjenseth nok for at han har fått på plass penger til prosjektering av luftambulansebase ved Mjøsbrua. Men faktum er at jeg roste Kjenseth for dette i mitt hovedinnlegg og gjentok det i mitt andre innlegg i finansdebatten sist mandag.

Kunne vært hyggelig bare å ha bydd på ros. Men det ble umulig for meg og andre da vi oppdaget kuttet på 427 millioner kroner som det borgerlige forliket hadde endt opp med overfor sykehusene. Dette mener Kjenseth ikke har betydning for pasientbehandlingen i Sykehuset Innlandet. Det tviler jeg på. Derfor vil jeg ha fakta på bordet og har stilt helse- og omsorgsministeren et spørsmål til skriftlig besvarelse.

Jeg vil minne om to forhold: Sykehusøkonomien er svært anstrengt fra før, ettersom regjeringen samlet nå ligger nesten 3,5 milliarder bak sine løfter om en styrking på 12 milliarder for denne stortingsperioden. Arbeiderpartiets lovde det samme - og i våre alternative budsjetter har vi innfridd.

Med budsjettforliket for 2017 er ikke samarbeidspartiene engang på nivået som trengs for å dekke økte demografikostnader - altså hva det koster at flere må ha behandling.

Det andre er at Venstre, der Kjenseth har ansvar for helsepolitikken, i sitt alternative budsjett ville bevilge totalt 600 millioner mindre enn regjeringen til pasientbehandling. Så heldigvis ble det bare 427 millioner som forsvant i effektiviseringskrav – ikke til sammen over en milliard. I Kjenseths vokabular er dette for øvrig «mindrevekst» - ikke kutt.

For ordens skyld vil jeg sitere fra noe av det jeg sa i Stortinget, som andre får bedømme om er å være «dårlig taper»: «Som representant fra Oppland ble jeg sjølsagt glad for de 10 millionene som er kommet på plass gjennom forliket i prosjektmidler til ny luftambulansebase i Innlandet. Dette er viktig for tryggheten til alle vi som bor eller oppholder seg på våre kanter, ikke minst de mange hytteeierne som nyter våre storslåtte landskap.

For en tid tilbake stilte jeg spørsmål til helse- og omsorgsministeren om mulighetene for en slik base. Svaret var ikke akkurat oppløftene. Jeg fremhever gjerne benkekollega Ketil Kjenseth, som her har gjort en god jobb fra Venstres forhandlingsposisjon. Forslaget får sjølsagt Arbeiderpartiets støtte.»

Helseforetakenes økonomi må styrkes – ikke svekkes – slik at både sykehusene og en ny luftambulansebase har nødvendige driftsmidler i framtida. For driften av basen koster om lag fem ganger så mye årlig som selve prosjekteringen gjør. Med Arbeiderpartiets ekstra sykehus-milliard, ville Sykehuset Innlandet fått ca. 50 millioner ekstra neste år, pluss at vi stemte for de 10 millionene til luftambulansebasen.

Det er med sykehusene som med kommunene; de må ha førsteprioritet for å sikre trygghet og gode fellesskapsløsninger for alle i hele landet vårt. Så om Kjenseth vil øke mulighetene til å kunne drifte luftambulansebasen han har skaffet penger til å prosjektere, bør han slutte med sin «mindrevekst» i sykehusøkonomien. Et godt tips kan også være å vurdere å skifte side i det politiske landskapet. I så fall kan jeg forhåndsgarantere rosende omtale.