Gå til sidens hovedinnhold

TSB i Innlandet – er det i tråd med opptrappingsplanen for rusfeltet?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som tidligere rusmisbruker, og nå fylkesleder i Mental Helse Hedmark, kan jeg ikke la være å komme med en uttalelse i forhold til det vedtaket som styret i SI gjorde sist fredag. Vedtaket inneholder nedtak av 5 døgnplasser innen TSB på Reinsvoll, det er like mange plasser som de har på sitt kvinneteam og det er nærliggende å tolke at det spesialtilpassede opplegget de har der, nå forsvinner.

Jeg har selv egenerfaring fra akkurat det tilbudet som Kvinneteamet der har, og vil derfor prøve å forklare de som har makt og myndighet hvorfor jeg påstår at det er et lite gjennomtenkt nedtak.

Jenter som har levd i rusmiljøet, har ofte et veldig lavt selvbilde, i miljøet blir hunkjønn ofte brukt som en «aktiva». Ofte er disse utsatt for overgrep og vold. #metoo har mye fokus i politiske partier og i samfunnet for øvrig – jeg skulle ønske meg en økt forståelse av at det også gjelder for de rusavhengige. Det å kjempe på en mannsdominert arena gir mange negative konsekvenser i forhold til selvbilde, i forhold til kroppen sin og i forholdet til menn generelt, bare for å nevne noen.

Det er derfor godt å få komme til et opplegg som lar oss bygge rusfrihet og identitet i sammen med andre jenter. Et opplegg der vi kan lære å verdsette oss selv som damer i et trygt miljø. Forholdet til menn må komme gradvis etter at vi har funnet tilbake til oss selv.

Helseministeren har i mange sammenhenger gitt løfter i forhold til rusfeltet, men atter en gang oppleves det som en festtale, og gir ingen mening når tilbudet til gruppen faktisk blir svakere og svakere. Om Bent Høie mener noe med det han sier – så skulle Helseforetakene fått ordre om null nedtak i TSB perioden. Det hjelper lite at det nye pakkeforløpet sier at vi ikke skal ha unødig opphold mellom avrusning og behandling – når nåløyet for å få hjelp faktisk blir mindre og mindre.

En som har levd med tungt rusmisbruk i mange år, har liten sjanse for bedring om den ikke kan få et godt døgnbasert opphold i startfasen av sitt nye liv. Det å få lov å bygge en grunnmur og rydde i livet sitt, betyr alfa og omega før en kan klare seg med polikliniske- og ambulante tjenester.

Jeg vet at beslutningen om Kongsvingers overflytting til Ahus ikke var SI sitt ønske – jeg vet at befolkningsgrunnlaget går ned – jeg vet at Samhandlingsreformen lå utenfor deres beslutningsfelt. Men, summen av dette gjør det enda vanskeligere å sørge for gode og likeverdige helsetilbud for oss innbyggere i Innlandet. Dessuten er det i snitt 1 pasient fra Kongsvingers opptaksområde som bruker TSB på Reinsvoll og nedtaket betyr at 4 andre mister sitt tilbud.

Er dere så naive at dere tror at våre kommuner har en så sterk rustjeneste i sin egen kommune, at de kan ivareta denne gruppen på en god nok måte? Vel, med mitt innblikk i flere kommuners hverdag, så vet jeg at det ikke er mulig. I våre mindre kommuner består ofte rustjenesten av 0,5-1 årsverk som nå skal håndtere en krevende pasientgruppe. En trenger ikke være professor for å forså at den kabalen ikke går i sammen!

Jeg mener at nå må Helseministeren gripe inn – om han mener noe med rusreformen, så kan vi ikke godta dette nedtaket!

Takk til de som jobbet på Haugen på den tiden jeg var der – uten dere så hadde jeg neppe blitt den jeg er i dag!

Biografi for Gry Halvorsen 

Kommentarer til denne saken