Gå til sidens hovedinnhold

Gi oss sykehusene tilbake

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Miljøpartiet De Grønne i Hedmark og Oppland har ikke tillit til Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. Spesielt planen om å kutte 7 av 16 plasser i Barne- og ungdomspsykiatri (BUP), som rammer hele Hedmark og Oppland viser at styret ikke ser menneskene bak tallene. Vi krever at styringen av sykehusene i Oppland og Hedmark tilbakeføres til de folkevalgte, og til fagpersonell! Vi mener at dette må være en del av den forestående regionreformen!

Vi ser at helseforetaksmodellen viser store svakheter, og at styrene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst ikke greier å tilby befolkningen i regionen Oppland og Hedmark et forsvarlig helsetilbud. Foretaksmodellen bygger på at man beregner et behov på sengeplasser ut fra antall innbyggere i et fylke. De har altså ingen forståelse for det faktiske og reelle behovet. De ser heller ikke på at avstanden i våre fylker er store, og at befolkningen er tjent med at tilbudet fordeles utover. Helseforetaksmodellen forholder seg til tall, og med et ønske om inntjening er de villige til å kutte utgifter selv der behovene er prekære.

Vi har fått et helsevesen som glemmer menneskene i sine tall og beregninger. Helseforetakene ser ikke pasientenes reelle behov, de ser ikke de fortvilte pårørende og de ser heller ikke at de ansatte må ha gode vilkår for å kunne yte sin kompetanse på en god måte. Foretaksmodellen mangler det aller viktigste vi har i helsevesenet: erkjennelsen av at vi er medmennesker, også i situasjoner der vi får en rolle som pasient, pårørende eller behandler.

Miljøpartiet De Grønne vil skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det betyr at vi ser menneskene og vil forsikre oss om at de som trenger hjelp, får hjelp. De Grønne skaper et samfunn der vi opplever verdighet, og blir tatt på alvor i alle livets faser og situasjoner.

Vi inviterer nå til et tverrpolitisk samarbeid, for å sette makt bak kravet, og håper flere politiske partier i regionen støtter opp om dette!

Sykehuset Innlandets planer om dramatiske kutt i BUP (Barne- og ungdomspsykiatri) med fjerning av 7 av 16 plasser for planlagt psykiatrisk behandling  bl.a. på Sanderud og kutt i velfungerende avdelinger som DPS (Distriktspsykiatrisk senter) Aurdal, DPS Otta, Granheim lungesykehus i Gausdal kan ikke godtas. Det tar tid å bygge opp solide og velfungerende avdelinger, og vi kan ikke godta at de rives ned med et pennestrøk.

Fjerning av døgnplasser for barn og ungdom i Innlandet vil føre til lengre ventelister, større press på poliklinikkene og større press på de få akuttplassene som finnes. Dette vil medføre at barn og unge i økende grad må innlegges på plasser for voksne med tunge lidelser, med de konsekvensene dette har for unge i en allerede vanskelig situasjon.

Vi ser at det kuttes i døgnplasser, og mener bakgrunnen for dette er finansieringssystemet i helseforetaket. Poliklinikk og ambulant virksomhet gir større inntjening enn døgninnleggelser, og dersom dette nærmest alene styrer organiseringen av tjenestetilbudet betyr det at økonomi og budsjett går foran faglige hensyn.

Gjennom sommeren har det blitt skrevet mye i media om svært krevende forhold ved Sykehuset Reinsvoll, hvor overlegene så seg nødt til å stenge inntaket av nye pasienter ved akuttmottaket. Dette har aldri skjedd før. Det kom fram at det var registrert over 1000 brudd på arbeidsmiljøloven bare i år. Dette er ikke holdbart, og dokumenterer med all tydelighet at foretaksmodellen ikke er egnet for organisering av sykehus i Hedmark og Oppland.

Kommentarer til denne saken