Vegvesenets skepsis holder ikke

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Ordfører Busterud henviser i avisinnlegg til Statens vegvesens innsigelser mot at det skal bygges et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Byutvikling og samordnet bolig, arealer og transportplanlegging må tillegges større vekt når framtidig sykehusstruktur skal velges og de samfunnsmessige konsekvensene ved hovedmodellene må utredes grundigere er etatens krav. Og Statens vegvesen er kun 1 av 107 som har uttalt seg i høringen. Vi finner det svært oppsiktsvekkende at etaten med sykehus midt inne i boligfelt i byer med store parkeringsproblemer, med biler og ambulanser som snirkler seg forbi skoler, barnehager og privathus osv finner dagens vei- og trafikale forhold tilfredsstillende og noe de anbefaler at det bør satses videre på. Vårt utgangspunkt og overbevisning er at sykehus og helse må gå foran hensynet til veier. Og statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging åpner nettopp for å gi sykehus prioritet foran noe annet. Det står nedfelt at planlegging av arealbruk og transportsystem skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Retningslinjene sier videre at besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter kan lokaliseres ut fra «en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivpunkter». Og nettopp ordet KOLLEKTIVPUNKT må være selve beskrivelsen på Moelv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags