Mjøssykehuset – det beste for pasientene

VIKTIGST: – Mange tenker om sykehus at det aller viktigste er at sykehuset er så geografisk nært meg som mulig. Med etablering av et hovedsykehus vil de pasienter som har behov for det, og har komplekse og sammensatte lidelser, kunne få helsehjelp på ett sted, skriver Pasient- og brukerombudet.

VIKTIGST: – Mange tenker om sykehus at det aller viktigste er at sykehuset er så geografisk nært meg som mulig. Med etablering av et hovedsykehus vil de pasienter som har behov for det, og har komplekse og sammensatte lidelser, kunne få helsehjelp på ett sted, skriver Pasient- og brukerombudet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerPasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland mottar årlig rundt 400 nye henvendelser om Sykehuset Innlandet. Tar vi med saker vi jobber med over flere år og antall henvendelser siste tiår utgjør omfanget flere tusen henvendelser fra pasienter og pårørende. Ombudet har således et solid grunnlag for å vurdere og analysere hva som vil være det beste for pasientene framover.

Mange av henvendelsene fra pasienter og pårørende handler om å være kasteball mellom ulike avdelinger og divisjoner i Sykehuset Innlandet. Ingen av dagens sykehus i Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum, Reinsvoll eller Sanderud kan behandle hele mennesket. Utredning kan skje ett sted og behandling et annet. Flere forteller at de opplever det uklart hvem som har ansvaret og hvor de skal henvende seg når de har vært til utredning og behandling på ulike steder. Andre forteller om frustrasjon over ny legespesialist hver gang de er til kontroll. 

Vi vet at Innlandets befolkning i framtiden vil bestå av en større andel eldre som lever lengre (73 prosent flere over 70 år). De fleste er friske, også i godt voksen alder, men de som har behov for helsehjelp har oftere mer omfattende og sammensatte lidelser. Risikoen for at flere blir kasteball i et system hvor ingen har helhetlig ansvar eller kompetanse for å gi pasienten nødvendig helsehjelp øker.

I ombudets høringsuttalelse til idéfaserapporten for framtidig sykehusstruktur i Innlandet oppsummerte vi ombudets innspill og støtte til etablering av et hovedsykehus i tre punkter:

  • Samlokalisering av somatikk, psykisk helsevern og rus er nødvendig for å sikre helhetlige behandlingstilbud. Dette er særlig viktig for å få til bedre oppfølging av somatiske lidelser for pasienter innen psykisk helsevern og for å unngå stigmatisering av pasienter innen psykisk helsevern og rus. Samlokalisering vil også kunne bidra til bedre oppfølging av psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk for pasienter med somatiske lidelser.
  • Hovedsykehusmodellen gir muligheter for bedre ressursutnyttelse av begrensede spesialistfunksjoner og mulighet til å arbeide tverrfaglig rundt pasienter med komplekse/sammensatte lidelser. Denne modellen vil også bidra til bedre utnyttelse av avansert medisinsk utstyr og mulighet til å styre ressursene dit de trengs mest, herunder til ambulante team og lokalmedisinske sentre. Dette er viktig for å støtte kommunene i sitt økende ansvar for helse- og omsorgstjenester til befolkningen.
  • Et hovedsykehus med moderne utstyr og bygningsmessige forutsetninger vil gi bedre rekrutteringsmuligheter for høyt kvalifisert og spesialisert helsepersonell til Innlandet. Modellen vil også gjennom bedre tverrfaglighet og helhet rundt pasienten bidra til bedret pasientsikkerhet

Disse punktene står fast og er etter min mening viktige argumenter for å få på plass et hovedsykehus i Innlandet – senere kalt Mjøssykehuset. Etablering av et hovedsykehus handler om å gi framtidens pasienter i Innlandet helsetjenester som er på høyde med resten av landet.

Mange tenker om sykehus at det aller viktigste er at sykehuset er så geografisk nært meg som mulig. Med etablering av et hovedsykehus vil de pasienter som har behov for det, og har komplekse og sammensatte lidelser, kunne få helsehjelp på ett sted. Dette vil gjøre det mulig for Sykehuset Innlandet å planlegge og frigjøre kapasitet og sende spesialister ut til distriktene, for eksempel til lokalmedisinske sentre. Flere spesialiserte sykehusoppgaver vil skje nærmere der pasienten bor.

Dagens sykehusstruktur med en modell hvor ansvar og kompetanse fortsatt ikke samles rundt pasienter med behov for tverrfaglig og spesialisert behandling, gir ikke pasientene det de fortjener – en spesialisthelsetjeneste som kan løse morgendagens utfordringer og som er på høyde med det tilbudet som gis i landet for øvrig. Pasientene i Innlandet fortjener et bedre sykehustilbud enn det vi har i dag – Mjøssykehuset vil bidra til dette.

–UHOLDBART: Det går ut over pasienter og fører til et økt press på sykehuset at Gjøvik ikke makter å ta seg av utskrivningsklare pasienter, sier pasientombudet i Hedmark og Oppland, Tom Østhagen FOTO: JENS HAUGEN/Glåmdalen

–UHOLDBART: Det går ut over pasienter og fører til et økt press på sykehuset at Gjøvik ikke makter å ta seg av utskrivningsklare pasienter, sier pasientombudet i Hedmark og Oppland, Tom Østhagen FOTO: JENS HAUGEN/Glåmdalen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags