Luftambulanse sentralt i Mjøsområdet

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerFolkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua har fulgt aktivt med i det som har vært sagt og skrevet om en luftambulansebase på Innlandet. Vi har sakset fra diverse dokumenter fra SI, hovedsakelig fra prehospital divisjon, og fra leserinnlegg i lokale aviser. Vi finner at punktene som vi har satt opp nedenfor, bør være noe alle politiske partier i Hedmark og Oppland kan fronte. Uansett ståsted i sykehusdebatten formoder vi at ALLE ønsker å videreutvikle og forbedre prehospitale tjenester på Innlandet. Lokalpolitikere, fylkespolitikere og stortingsrepresentanter: Det haster med å få på plass en luftambulansebase på Innlandet! Vi håper at politikerne er seg sitt ansvar bevisst og tar saken videre.

Momentlista ser slik ut: Svært dårlig dekning for en stor befolkning sentralt på Innlandet, jf. dekningskart utarbeidet av SI og SSB i 2014. En befolkning på mellom 250.000 og 300.000 kan nås av et sentralt plassert luftambulansehelikopter innen 20 minutters flytid (25 minutter etter varsling). En luftambulanse plassert ved Mjøsbrua vil nå følgende områder innen 10–12 minutters flytid: Rena/ Østerdalen, Elverum, Stange, hele Ringsaker inkl. fjellområdene, Torpa, Dokka, Øyer/Hafjell, Toten. En luftambulanse plassert ved Mjøsbrua vil nå følgende områder innen ca. 20 minutters flytid: Koppang/Østerdalen, Solør, Valdres, Hadeland, Gudbrandsdalen opp til Ringebu. Alle Mjøsbyene nås innen få minutters flytid.

En luftambulanse plassert ved Mjøsbrua vil kunne møte innkommende ambulanser fra alle dalfører og retninger innen kort tid: beliggenheten er «midt mellom» Valdres, Gudbrandsdalen, Østerdalen og Solør,

Nærmeste luftambulansebaser er i dag Lørenskog, Ål og Dombås. Disse bruker i praksis 40–50 minutter til det sentrale mjøsområdet. Sykehuset-Innlandet har fhv. lav selvdekningsgrad. Dvs at mange pasienter må sendes ut av helseforetaket for å få behandling. Med vanlig ambulanse er det oftest snakk om transporter på mellom 120 og 250 km.

Hjerteinfarkt: utviklingen de siste årene har gått mot at nær sagt alle akutte tilfeller behandles i Oslo eller Trondheim (utblokking ved et PCI-senter). For mange er dette svært tidskritisk behandling hvor minuttene teller.

Hjerneslag: utviklingen de siste årene har gått mot at et økende antall behandles i Oslo eller Trondheim (fisking av blodpropper). Dette er også svært tidskritisk behandling hvor minuttene muligens teller enda mer enn ved hjerteinfarkt. Det kastes bort unødvendig og kritisk tid på venting på luftambulanse for transport av hjerteinfarkt- og hjerneslagpasienter til Oslo.

En luftambulanse vil være et verdifullt supplement til ambulansetjenesten ved akutt skade og sykdom i Mjøsområdet. Legen ved luftambulansen vil samtidig kunne fungere som «vakthavende AMK-lege» 24/7/365, og bidra ved telefonkonsultasjoner med ambulansepersonell og ev. telemedisinsk vurdering av pasienter.

Oslo-området har i dag to luftambulanser som også server Innlandet, og som er svært presset på kapasitet (i tillegg finnes et redningshelikopter noen få mil lenger sør). Det opprettes nå kostbare bakvaktordninger for Oslo-helikoptrene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags