Luftambulanse og beredskapssenter ved Mjøsbrua

Et felles beredskapssenter vil gi helt nye muligheter for samarbeid mellom nødetatene. Mange ganger er det nokså tilfeldig hvilke av nødnumrene som mottar en nødtelefon, skriver ledergruppa i divisjon prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet.

Et felles beredskapssenter vil gi helt nye muligheter for samarbeid mellom nødetatene. Mange ganger er det nokså tilfeldig hvilke av nødnumrene som mottar en nødtelefon, skriver ledergruppa i divisjon prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerEn nasjonal luftambulanserapport fastslår at Innlandet har dårlig luftambulansedekning, og at det bør opprettes en ny luftambulansebase i Innlandet. Stortinget har allerede bevilget 10 millioner kroner. Det anbefales å starte opp med en legeambulanse (akuttbil) lokalisert ved Mjøsbrua. Den kommer i 2019, i påvente av at (innlands-) politikerne bidrar til ytterligere bevilgninger til luftambulansebasen.

Mye tyder på at det går mot etablering av et hovedsykehus ved Mjøsbrua, og luftambulanserapporten knytter den nye luftambulansebasen til det samme området. Vi mener at denne basen bør være i drift senest innen 2-3 år, altså lenge før sykehuset står ferdig. Behovet er stort, uansett sykehusstruktur.

Vi mener man samtidig bør opprette et tverrfaglig prehospitalt beredskapssenter i tilknytning til luftambulansebasen.

Luftambulansebasen (og beredskapssenteret) bør ligge i nær tilknytning til hovedsykehuset ved Mjøsbrua, men ikke inne på selve sykehusområdet. I tillegg til basen trenger man enkle landingsfasiliteter rett ved akuttmottaket – for situasjoner når det virkelig haster. Med tanke på støy- og miljøbelastning er det en fordel om lokaliseringen er litt unna selve sykehuset.

Lokal ambulanse, ledelse/stab for prehospitale tjenester, Pasientreiser og AMK (113 – medisinsk nødtelefon) bør inn i senteret fra starten av. Snarest mulig samlokalisering med nød-sentralene til Brann/Redning (110) og Politi (112) er i tillegg svært ønskelig. Stortinget har signalisert at samlokalisering av nødmeldetjenestene skal prioriteres, noe som er i samsvar med Gjørv-rapporten etter terroranslaget i 2011.

Et felles beredskapssenter vil gi helt nye muligheter for samarbeid mellom nødetatene. Mange ganger er det nokså tilfeldig hvilke av nødnumrene som mottar en nødtelefon. Videre vil det variere om det er ambulanse, politi eller brannvesenet som kommer først frem til et åsted. Optimal informasjonsflyt og samarbeid helt fra starten av ved akutte hendelser er ekstremt viktig.

Politihelikopter og redningshelikoptre kan nyttiggjøre seg de felles landingsfasilitetene. Vi tror dette vil føre til større tilstedeværelse av politihelikopter på Innlandet. Med tiden burde man jobbe for et fast stasjonert politihelikopter på Innlandet, hvilket ville ha beredskapsmessig stor betydning. På sikt er også lokal brannstasjon, politi/lensmannskontor, andre beredskapsetater, samt frivillige organisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp svært velkomne inn i et slikt beredskapssenter. Ikke minst mener vi den ideelle organisasjonen Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) burde ha interesse av samarbeid om et topp moderne beredskapssenter med felles øvings- og undervisningsfasiliteter.

Beliggenhet ved Mjøsbrua er optimal for en luftambulansebase pga nærhet til hovedsykehuset, men viktigst er det at helikoptret (i motsetning til en akuttbil) på meget kort tid kan møte ambulanser fra alle Innlandets dalfører og regioner. Innen 10 – 12 minutters flytid vil helikoptret nå Rena, Elverum, Stange, Sjusjøen, Hafjell, Gausdal, Torpa, Toten og Land. Innen cirka 20 minutters flytid Valdres, Hadeland, Koppang, Solør og langt på vei mot Trysil (Osensjøen). Fra Mjøsbrua vil man dessuten nå en befolkning på nærmere 200.000 innen en drøy halvtimes utrykningskjøring med bil, for eksempel med en legeambulanse ved dårlig flyvær, eller med spesialiserte redningsbiler. For både distrikts-, by- og hyttebefolkningen er denne beliggenheten utvilsomt best. Beliggenheten er også optimal med tanke på rekruttering av tverrfaglig høy kompetanse fra hele Mjøsregionen.

Vi oppfordrer politikere og aktuelle ledere innen helse, politi og brann til å engasjere seg i et samarbeid om en (etappevis) utbygging av et slikt beredskapssenter. Dette kan gjøres uavhengig av selve sykehusplanleggingen og -byggingen, men må ikke forsinke oppstarten av en ny luftambulansebase. Et prehospitalt beredskapssenter vil bli en betydelig styrke for Innlandet, og et forbilde nasjonalt. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags