Lillehammer og sykehus-patriotisme

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

«Det er særs mange argumenter for at Lillehammer Sykehus må være et hovedsykehus i fremtidig sykehusstruktur,» uttaler de to lederne i Lillehammer Høyre, Oddvar Møllerløkken og Ole Rolstad, i GD. De skriver at det selvsagt ikke handler om lokalpatriotisme. Det handler bare om «å gjøre de grep som er riktig for Innlandets pasienter». Mener de egentlig «Lillehammer» sine pasienter? I tillegg til Lillehammer mener de at Elverum Sykehus også må satses på. Kun disse to sykehusene på Innlandet er visstnok «velfungerende sykehus» med et «fantastisk potensiale som bør forløses».

Er de to egentlig klar over at det ligger sykehus også sør for Mjøsbrua, i de desidert største befolkningskonsentrasjonene på Innlandet, nemlig på Gjøvik og Hamar? Disse sykehusene oppfyller tydeligvis ikke Lillehammerpolitikerne sine kriterier for å være «velfungerende» og ha et «fantastisk og forløsende potensiale», for de nevnes ikke med ett ord. Til orientering: Begge Opplandssykehusene er funksjonsfordelte, men Gjøvik Sykehus har omtrent tilsvarende aktivitet og størrelse som Lillehammer. Gjøvik har den største indremedisinske og den største gastrokirurgiske avdelingen, ØNH-avdeling, stor AMK-sentral, tilsvarende ortopediske og akuttmedisinske avdelinger, ny intensivavdeling, stråleenhet og det absolutt største kreftmiljøet. Men kanskje viktigst: Gjøvik driver vel så effektivt. Det finnes en rekke andre argumenter for at Gjøvik bør velges som Opplandssykehus fremfor Lillehammer - hvis man tvinges til å velge. Ikke minst at det ligger på vei TIL Oslo for pasienter som må videresendes akutt, og at Gjøvik har all helsefagutdanning og universitet. Men: Hvis SI-styret (eller Helse Sør-Øst) mot formodning skulle gå inn for det vi mener blir en svært DÅRLIG - og IKKE likeverdig - funksjonsfordelt to- (eller tre-) sykehusmodell, hvorfor ikke satse på Hamar i stedet for Elverum i Hedmark? Kan det være slik at man på Lillehammer mener Elverum på sikt er lettere å «utkonkurrere» enn Hamar? Siden Hamar vil kreve stort nybygg vil det høyst sannsynlig ende opp som «Innlandet Hovedsykehus». Det er nok selve marerittet for Lillehammer. Og vi er faktisk veldig enige i at det totalt sett er en dårlig løsning for Innlandet (spesielt Oppland).

Før styret i Sykehuset Innlandet i oktober skal ta viktige avgjørelser må de «lytte til folket», skriver de to Lillehammerpolitikerne. «For pasientens beste», selvsagt. De mener tydeligvis «lytte til Lillehammer-folket».

Er de to Høyre-lederne sikre på at det er det beste for «folket» (pasientene) i Gjøvik og Vestoppland å ha sine funksjonsfordelte akuttsykehus på Elverum og Lillehammer, for så kanskje å trenge akutt overflytting til Oslo?

Nettopp dette er årsaken til at vi mener at en samling i et hovedsykehus ved Mjøsbrua er beste, mest likeverdige og mest fremtidsrettede løsning for hele Innlandsbefolkningen. Samtidig må man satse på sterke prehospitale tjenester (AMK, ambulanse, ny luftambulansebase, legevakter), på mindre lokalsykehus (som Tynset), evt et elektivt sykehus, og på sterke lokalmedisinske sentre. Selvsagt har en slik kompromissløsning også mange ulemper, men man får samlet gjensidig avhengige funksjoner, og dermed større mulighet for å etablere nye behandlingstilbud som kan spare mange pasienter for belastende transporter.

Sykehuset Innlandet sin høringsrunde viser at ingen vil beholde dagens sykehusstruktur, og det er et sterkt signal om ENDRING, og om at tiden har løpt fra dagens struktur. Et stort flertall ønsker hovedsykehusmodellen, noen dog med til dels urealistiske forventninger om «mye lys i alle gjenværende sykehusbygninger», som styreleder Anne Enger nokså uheldig har uttalt (hvilket også kan bety kommunale tjenester, sykehjemsvirksomhet osv). Ikke minst pasientorganisasjonene og distriktene ønsker samling i et Mjøssykehus. At ordførerne i de fire Mjøsbyene skal bli enige om sykehus i kun en eller to av byene, som de nå forsøker å gi et slags inntrykk av, er vel mer forlystelig enn realistisk. Vi har allerede sett ironiske kommentarer på sosiale medier om at de fire ordførerne finner det mest praktisk å møtes ved Mjøsbrua for å bli enige om at de er rykende uenige om stedsplassering for hovedsykehuset; alle vil ha det i SIN by.

Fra Lillehammer har man også argumentert PRINSIPIELT for en to-sykehusløsning, så da vil de vel støtte Gjøvik som hovedsykehus i Oppland, dersom SI-styret skulle foreslå det? Lite sannsynlig. Men alternativet med sykehus på Gjøvik (og Hamar) MÅ vurderes svært seriøst HVIS man skal utrede en to-sykehusmodell; noe annet vil være en pliktforsømmelse fra SI-ledelsen og våre folkevalgte. En utredning tror vi vil vise at Gjøvik/Hamar har store fortrinn fremfor Lillehammer/Elverum. Men vi ønsker å presisere at et funksjonsfordelt hovedsykehus på Gjøvik er en like dårlig løsning for Lillehammerregionen, som Lillehammer er for Gjøvikregionen. Man skal for øvrig være naiv for å tro at Gjøvik Sykehus vil vare lenge i en tre-sykehusmodell; det er holdningen til de to Lillehammerpolitikerne, samt uttalelser fra fagfolk på Lillehammer Sykehus gode eksempler på.

Vi har forståelse for at Møllerløkken og Rolstad kjemper Lillehammers sak, men de bør innse at Innlandet/Oppland er MYE mer enn Lillehammer, og ikke late som «lokalpatriotisme» er noe de hever seg over. En to- (eller tre-) sykehusmodell vil med stor sannsynlighet starte en by og regionkamp som Innlandet hittil ikke har sett maken til, og den vil føre til klare vinnere og tapere. Ønsker vi virkelig det?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags