Må vente minst ett år på forslaget om fordeling mellom sykehusene

NESTE STEG: SIs prosjektdirektør skriver forslaget til fordeling av aktivitet i de nåværende sykehusene presenteres første halvår neste år.

NESTE STEG: SIs prosjektdirektør skriver forslaget til fordeling av aktivitet i de nåværende sykehusene presenteres første halvår neste år. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerStyret i Helse Sør-Øst RHF fattet 31. januar et vedtak med stor betydning for fremtidens pasientbehandling i Innlandet. I fremtiden vil pasienter i Innlandet få tverrfaglig spesialisert behandling på Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.

En samling av alle spesialiserte tjenester innebærer at ingen sykehus i Mjøsregionen opprettholdes med dagens tilbud. En slik stor strukturendring berører mange interesser. Mange har delt sine meninger i etterkant av vedtaket, og det har vært presentert ulike forståelser av hva vedtaket innebærer, i aviser og sosiale medier. Sykehuset Innlandet har også fått flere spørsmål, og vi ønsker å klargjøre noen hovedpunkter i den avklaringen som ligger i vedtaket og hvilke konsekvenser dette har for den videre planleggingen.

En viktig avklaring som gis i styrevedtaket 31. januar er at det spesialiserte pasienttilbudet innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal samles i Mjøssykehuset ved Mjøsbrua. Dette vil åpne en helt ny arena for samarbeid, på tvers av fagområder som historisk sett har vært geografisk adskilt.

Innenfor de somatiske fagfeltene, har Sykehuset Innlandet gjennom mange år bygget opp spesialiserte fagmiljøer innenfor ulike medisinske og kirurgiske spesialiteter på ulike sykehus. Dette har som kjent gitt en funksjonsfordelt struktur der sykehusene har ulike profiler og innhold. Vedtaket i det regionale helseforetaket innebærer, i tråd med Sykehuset Innlandets anbefaling, at alle spesialiserte tjenester fra alle dagens sykehus samles i Mjøssykehuset.

Det betyr at Innlandets høyeste kompetanse innenfor alle fagfelt vil være samlet under ett tak. Mjøssykehuset vil blant annet få ansvar for den spesialiserte behandlingen innenfor psykiatri, rus, kreft (herunder kreftkirurgi), hjerneslag, hjerteinfarkt, kvinne-, føde-, barne- og ungdomsmedisin, traumer og avansert intensivbehandling. Samlingen av kompetanse innenfor disse fagområdene gjør at pasientene i Innlandet kan få tverrfaglig, spesialisert behandling på Mjøssykehuset.

Det betyr ikke at alle pasienter må til det nye sykehuset for alle behov. Videreutvikling av tilbud ved lokalmedisinske og distriktspsykiatriske sentre, bruk av nye digitale løsninger og en tettere samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene vil legge til rette for at flere pasienter kan få dekket sine behov lokalt, uten å måtte reise til sykehus. Sykehuset Innlandet vil i tillegg satse på prehospitale tjenester, der økt kompetanse og muligheter til å starte diagnostikk og behandling i ambulansene vil avklare flere av pasientenes behov for sykehusinnleggelse.

Vedtaket i det regionale helseforetaket sier at sykehuset på Tynset skal videreføres. Det skal i tillegg til Mjøssykehuset også være sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i Mjøsregionen, ett med akuttfunksjon og ett for planlagte behandlinger. Hvilke sykehus og hva slags tjenester det skal være der skal vurderes det kommende året. Men ingen av sykehusene vil bli som i dag. Disse tilbudene vil inngå i en helt ny sykehusstruktur, der Mjøssykehuset ved Mjøsbrua vil være et medisinfaglig knutepunkt med faglig ansvar for spesialisthelsetjenesten i hele Innlandet.

Vedtaket i det regionale helseforetaket representerer viktige steg i utviklingen av en framtidsrettet sykehusstruktur i Innlandet. Strukturendringen vil innebære endringer i akuttkjeden innenfor både somatikk og psykisk helsevern, og helse- og omsorgsministeren vil nå behandle saken i et foretaksmøte. Helse Sør-Øst RHF vil så gi et mandat for en nærmere avklaring av virksomhetsinnholdet, inkludert hva slags aktivitet det skal være i dagens bygg. Resultatet av denne utredningen skal legges fram i løpet av 1. halvår 2020, med sikte på avklaring før Mjøssykehuset skal utredes nærmere i en konseptfase, som starter i 2021. Vedtaket i det regionale helseforetaket 31. januar ga også en bekreftelse om en planleggingsramme på 8,65 milliarder kroner og utsikter til byggestart for Mjøssykehuset i 2024-25.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags