Krise, HSØ

Av
DEL

MeningerJeg roper så høyt jeg kan i håp om å bevisstgjøre flest mulig om at 13. desember er og blir D-dagen for et best mulig helse- og sykehustilbud for Innlandet. Håpet lever, men en gnagende uvisshet har begynt å kverne i underbevisstheten.

Høie skrev for en tid siden at oppstart av sykehusbyggingen i Oslo ikke kan utsettes lenger. Var ikke dette også en klar instruks til det regionale helseforetaket (HSØ) om å sette sykehusene i Oslo foran ny sykehusstruktur i Innlandet?

Selv om man velger å tolke Høies uttalelse med all mulig godvilje, kan det neppe forstås på annen måte enn en klar marsjordre til HSØ og et varslet nei til konseptfasen for hovedsykehus i Innlandet. Og når han blir spurt om et klart svar på hva han mener, henfaller han til ulne formuleringer og omskrivninger.

Skal det regionale helseforetaket og Høie nok en gang falle Innlandet i ryggen? Høies avgjørelse om å legge Kongsvinger sykehus til A-hus var ett av hans trekk som frarøver SI betydelige midler. (SI skal riktignok få 100 mill. i 2019 som kompensasjon for bortfall av Kongsvinger, men så opphører slikt tilskudd). Skal Oslos sykehusbygging til 30-50 milliarder kroner prioriteres foran et hovedsykehus i Innlandet til 8-10 milliarder kroner? Høies skriverier er så langt ifra godt lesestoff for oss 400.000 sjeler som bor i Innlandet.

Hvis HSØ sier nei eller tier fullstendig, er det et klart og entydig ja til at en utbygging av Oslo-sykehusene til henimot 50 milliarder kroner. Og da velger HSØ å gjøre som de alltid har gjort: prioritere Oslo foran distriktene; i dette tilfellet å gi Oslo fortrinnsrett foran Innlandet. Og uansett struktur: Det blir heller ikke midler til nødvendig opprustning og vedlikehold av våre nåværende sykehus.

HSØ sitter sjøl med nøkkelen til løsningen på SIs økonomiske utfordringer. Et snarlig ja og rask oppstart av byggingen vil resultere i positiv økonomi for SI og et tidsmessig, nødvendig og godt sykehustilbud til oss i Innlandet; et sykehus som også vil avlaste sykehusene i Oslo. Vi skylder fylkesordførerne i våre to fylker, regionråd, kommuner, pasientorganisasjoner og mange flere stor takk for den innsatsen som legges for dagen for at vi skal få et bedre sykehustilbud. De setter pasienten i fokus! HSØ ser ut til å være mer opptatt av hard valuta her og nå.

Jeg gjentar nok en gang: SI kan aldri bli «lønnsom» med dagens struktur. SI gjør så godt de kan og må spare og kutte kostnader i sitt forsøk på å imøtekomme HSØs lønnsomhetskrav. De ansatte gjør en kjempejobb med topp innsats og vel så det under svært krevdende forhold.

Skal pasienter og ansatte her i Innlandet nedprioriteres til fordel for hovedstaden, HSØ? Det vil være alvorlig krise for sykehus- og behandlingstilbudene hvis HSØ ikke sier ja til oss i Innlandet  den 13.desember.

Krise vil det også være for luftambulansebasen som vi skal få hvis/når ny sykehusstruktur blir bestemt. Og den må vi få lenge før et hovedsykehus eventuelt er bygget. Men også her er vi avhengig av en positiv holdning hos HSØ. Når det gjelder luftambulansebase oppfordrer jeg sterkt lokale politikere om å komme på banen snarest mulig. Sanda i timeglasset er i ferd med å renne ut.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags