Gå til sidens hovedinnhold

Bygging av sykehus i Innlandet

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pensjonert sjeflege ved Ullevål sykehus Rolf Kåresen hevder i innlegg i OA at et byggeprosjekt i Innlandet er blitt nedprioritert av Helse Sør-Øst RHF som følge av utbyggingene i andre deler av regionen og først og fremst i Oslo. Det er riktig at regionen har store behov for å investere i nye bygg, og at behovene er særlig store i Oslo – der befolkningsveksten er stor og der vi har de eldste sykehusbyggene.

I den økonomiske langtidsplanen som ble behandlet av styret for Helse Sør-Øst RHF sommeren 2018, blir det gjentatt at et byggeprosjekt i Innlandet har prioritet etter ferdigstillelse av nytt sykehus i Drammen. Det vises også til at styret i Helse Sør-Øst RHF tidligere har lagt til grunn at eventuell byggestart i Innlandet tidligst kan skje i 2022. Framdriften for nytt sykehus i Drammen, og foretaksgruppens økonomiske handlingsrom, tilsier at byggestart ved Sykehuset Innlandet skyves noe ut i tid i forhold til dette. Men Kåresens påstand om penger til bygging først i 2032 virker hentet ut av luften.

Byggestart for et nytt sykehus i Innlandet vil også avhenge av en rekke andre forhold, blant annet at sykehuset har økonomisk drift som gjør det mulig å bære investeringene.

Kommentarer til denne saken