Sykehusinnspillet fra Hamar - et velrettet selvskudd!

Illustrasjonsfoto; Norconsult AS

Illustrasjonsfoto; Norconsult AS

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Hamar kommune med ordfører Busterud og rådmann Gudbjørgsrud gikk for noen dager siden ut i media og hevder at et Mjøssykehus selvsagt må legges til Hamar! Det er grunn til å tro at selv disse herrer i etterpåklokskapens lys etterhvert vil måtte innse at dette omkamputspillet ble litt av et velrettet selvskudd!! De har med dette utspillet avskrevet seg som seriøse aktører i prosessen og gjort det enklere for styret i Helse Sør-Øst og andre høyere organer å følge innstillingen fra Sykehus Innlandet – etablere Mjøssykehuset ved Mjøsbrua! Prosessen som ligger bak beslutningen har vært grundig og med bred oppslutning fra nær alle pasientorganisasjoner, pasientombudet, de fleste fagmiljøene, fylkeskommunene og alle kommunene med unntak av noen i det næreste Mjøsområdet. En eventuell byutviklingseffekt for Hamar kan ikke tillegges større vekt enn for de andre «bydelene» i Mjøsbyen der Mjøsbrua er det geografiske sentrum. Som styreleder Anne Enger påpekte – reisetiden fra sentrum i Oslo til Rikshospitalet vil typisk være lenger enn fra Hamar, Gjøvik og Lillehammer til Mjøsbrua! Som en del av spørsmålet om lokalisering og miljøeffekt er det et forhold som jeg bare i liten grad kan se har vært trukket frem: Arbeidsplasser for ektefeller/samboere til mulige arbeidstagere ved Mjøssykehuset og hvor disse ligger i Innlandet.

I framstillingen fra Busterud & co blir det hevdet at skal Innlandet styrke tilgangen på god kompetanse må Mjøssykehuset legges til «storbyen» Hamar. Er det grunn til å tro at potensielle sykehusansatte vil finne Hamar mest attraktiv!? Hva så med ektefeller/samboere?? De vil også kritisk vurdere hvor relevante private og statlige virksomheter befinner seg og hvilken reiseavstand og reisetid det ville måtte bli om de skulle flytte til Innlandet. Det er ikke bare er Hamar og nærmeste omland som har interessante arbeidsplasser – hva med Raufoss, Gjøvik, Biri, Lillehammer, Moelv, Brummundal, Elverum og områdene mellom disse byene? Mjøsbrua (Moelv – Biri) er det geografiske sentrum som de fleste innbyggere i Innlandet kan nå på kortest tid. Innflyttere vil selvsagt ha ulike preferanser, men om et ungt ekte-/samboerpar (der den ene med sykehusfaglig kompetanse) skulle kunne finne det interessant å etablere seg i Innlandet vil de reflektere over framtidig reisetid – ikke bare til/fra Mjøssykehuset, men også til/fra den andre sin mulige arbeidsplass. Ut fra en slik refleksjon vil Moelv – Biri komme best ut og slik vil det av geografiske grunner forbli for all framtid! I løpet av en yrkeskarriere er det en trend i retning av at arbeidstagere skifter jobb hyppigere enn tidligere og med bosted i nærheten av Mjøsbrua vil spekteret av interessante jobbmuligheter over tid (uten lang arbeids-veg) være størst. I presentasjonen fra Busterud og co. hevdes det at utslipp fra arbeidsreiser vil bli langt lavere om Mjøssykehuset legges til Hamar, men ut fra ovennevnte vil bosetting i Moelv – Biri området komme best ut! En klar miljømessig fordel samtidig som ekte-/samboerpar bruker mindre tid på arbeidsreiser og får mer tid til familieliv.

Skal Innlandet oppleve vekst og utvikling må byene/tettsteder/kommuner i sterkere grad fokusere på å gjøre hverandre gode og ikke rakke ned på hverandre. Skal industriklyngen på Raufoss styrkes må vi alle heie fram det, skal NTNU Gjøvik videreutvikles må vi alle heie fram det, skal reiselivskompetansen ved Høgskolen i Innlandet i Lillehammer videreutvikles må vi alle heie fram det osv.! Men om Hamar fortsetter å bare fokusere på egen utvikling er det stigende fare for at de andre blir mindre opptatt av å heie fram Hamar på andre områder. Så kjære Busterud og Gudbjørnsrud - tenk dere om – prøv å utløse byutviklingseffekt ved å bli bedre på områder der miljøene i Hamar har et godt utgangspunkt – så vil vi andre med større entusiasme heie fram det!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags