Gjøviks sykehusstrategi: Svaret er «ved Mjøsbrua»

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Gjøvik kommune har gitt støtte til et hovedsykehus ved Mjøsbrua i sine høringsuttalelser både i 2012 og 2017. I april 2017 sa også et enstemmig kommunestyre at et hovedsykehus ved Mjøsbrua gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet.

Sykehuset Innlandet har gjennom flere utredninger slått fast at den beste løsningen for Innlandet er å etablere et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua og styret i SI vedtok derfor våren 2017 å gå videre med dette som mål. Gjøvik ønsket om utredning av en modell med sykehus i Gjøvik, Lillehammer og Elverum ble avvist da alternativet ikke er bærekraftig. Gjøvik står derfor igjen Mjøsbrua som det eneste av sine to alternativ fra siste høringsuttalelse.

Full forvirring

Ordføreren og varaordføreren har imidlertid de siste månedene skapt forvirring om Gjøviks standpunkt. Det er leid inn eksterne konsulenter som skal avklare om politikerne fortsatt mener det vi mente i 2017 og 2012. Deretter skal konsulentene foreslå en strategi for det videre arbeidet. Skal Gjøvik følge etter Hamar og hevde at et nytt sykehus må ligge i en by - og tilby Vardal idrettsplass som sykehustomt? Skal vi markedsføre den nylig innkjøpte gården i Redalen, selv om fylkesmannen allerede har sagt nei. Eller skal selge inn Biri, selv om «vår» sykehustomt er et gårdsbruk og bonden gjentatte ganger har protestert og påpekt at han vil beholde gården og være bonde.

Gjøvik har med andre ord ikke veldig mange gode alternativer. Så langt mangler kommunen også mål, planer og innhold. Det er grunn til å frykte av hverken helseforetakene eller de andre kommunene tar Gjøvik på alvor.

Splitt-og-hersk eller smart taktikk?

Hamar har selv lansert sitt by-alternativ. Deres egen samfunnsanalyse slår fast det opplagte, nemlig at lokalisering av et nytt sykehus i Hamar vil gi store samfunnsmessige gevinster for Hamarregionen. Hamar har snakket lite om at at både Lillehammer- og Gjøvikregionen taper tilsvarende. Sykehuset Innlandet utredet dette allerede i 2016. Ved å velge en av byene vil denne få store fordeler, mens de andre vil tape mye. Med Mjøsbrua vil gi alle byene ha fordeler av et nytt sykehus og ingen vil tape, og sykehuset vil bidra til å utvikle Mjøsområdet til en samlet bo- og arbeidsregion.

Hamar har møtt massiv motstand mot sitt utspill. Både nabokommunene, regionråd, ledende politikere, Sykehuset Innlandet og styreleder Anne Enger har satt Hamar grundig på plass. Til og med APs lokallag i Hamar har sagt et tydelig nei til Hamar og ja til Mjøsbrua.

Hamar sitt soloutspill, og et eventuelt forslag om et by-sykehus i Gjøvik, skaper kun skape splid. Kanskje håper Hamar at deres utspill kan bidra til at prosessen stopper, at sykehus-strukturen blir liggende fast og at det tvinger seg fram et byggeprosjekt på Hamar. De har et nedslitt sykehusbygg som må erstattes om det ikke bygges nytt ved Mjøsbrua. Og med et nybygg på Hamar er veien åpen for at Hamar i praksis over tid kan ende opp med det nye hovedsykehus for Innlandet – selv om ingen vedtar dette.

Kun ett mulig alternativ

Et nytt sykehus ved Mjøsbrua er den eneste løsningen som samler bred politisk støtte i Innlandet, uttrykt fra begge fylkestingene, en rekke regionråd og over 100 høringsuttalelser.

Innlandet trenger investeringer i milliard-klassen for å sikre et sykehustilbud på linje med resten av landet. Derfor har Helse Sør-Øst satt av åtte milliarder til nytt sykehus, under forutsetning av at Innlandet samler seg om en løsning. Med fortsatt lokaliseringsstrid og kamp mellom byene vil pengene gå til andre prosjekter. Alternativet til å bygge et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua er derfor at prosessen stopper opp, at dagens funksjonsdeling videreføres og at vi mister muligheten til å samle somatikk, rus og psykiatri.

Men Gjøvik kan få universitetssykehus?

NTNU har blitt brukt som argument for at sykehuset bør ligge på Gjøvik og at Innlandet skal få et universetssykehus. Dette er imidlertid helt usannsynlig. Det er i prosessen avklart at et mulig universitetssykehus ikke en del av bestillingen til Sykehuset Innlandet. Hverken Helsedepartementet, Stortinget eller Helse Sør Øst har tatt til ordre for et nytt universitetssykehus i Norge. NTNU har så langt heller ikke foreslått å etablere medisinstudier på Gjøvik. Så en spennende tanke til tross, det er et blindspor i debatten.

Hva skal Gjøvik gjøre?

Et utspill om hovedsykehus på Gjøvik vil bli møtt med samme massive motstand som utspillet fra Hamar. Regionrådet i Gjøvikregionen har allerede gitt støtte til Mjøsbrua og Gjøvik vil være alene om et slik forslag.

Gjøvik bør gjenta sin støtte til et nytt sykehus ved Mjøsbrua. Gjøviks ordfører har flere ganger påpekt at Gjøvik skal være tydelige og offensive i denne prosessen. Nå er det siste mulighet for å vise dette. Både Biri og Moelv er aktuelle tomter, men de aller fleste oppfatter at Moelv står sterkest av de to.

Heller enn å lansere uaktuelle tomtealternativer som gir Gjøvik færre alliansepartnere, bør Gjøviks ledelse bruke tid og energi på å samle støtte til tiltak som er viktige for Vestoppland og Gjøvik.

Vi bør få større fart på arbeidet med en base for ambulansehelikopter i tilknytning til et fremtidig sykehus ved Mjøsbrua. Gjøvik må sørge for å styrke forbindelsen til E6 med fire-felts motorvei fra Hunndalen til Mjøsbrua, da Rv4 blir enda viktigere for Vestoppland og for å knytte Ringsaker og Gjøvikregionen sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

Gjøvik kommune må styrke arbeidet for å utnytte mulighetene for bolig- og næringsutvikling i og rundt Biri. Gjøvik må også samarbeide med de andre kommunene rundt Mjøsa for å bidra til å styrke NTNU sin posisjon som utdanningsinstitusjon også innen medisin og helsefag, og jobbe for at NTNU kan legge deler av medisinstudiet til Gjøvik etter modell fra Levanger.

Gjøvik kommune bør i tillegg styrke eget helse- og omsorgsarbeid gjennom samarbeid med sykehuset og de øvrige utdanningsinstitusjonene i Innlandet. Gjøvik bør derfor fokusere på sykehusets egentlige rolle og vise at vi i Gjøvik setter tilbudet til pasientene fremst og at vi både har ambisjoner både for Gjøvik og for Innlandet.

Anne Bjertnæs, gruppeleder Gjøvik Høyre

Svein Håvar Korshavn, fylkestingsrepresentant Oppland Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken