Til pasientens beste!

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerSykehuset i innlandet er en enorm bedrift. Gjennom generasjoner har strukturen utviklet seg til det den er i dag. Dette er ikke en u-dokumentert visjon. Dette er en bedrift som leverer folks rettmessige helsehjelp og har det totale ansvaret for utviklingen av denne inn i fremtiden. Behovene er veldokumentert og ordrebøkene er overfylte. Til pasientens beste!

Sykehuset innlandet har 10 000 ansatte som jobber for den fysiske og psykiske pasienten, med nær 50 forskjellige behandlingssteder i innlandet. Til pasientenes beste!

Sykehuset innlandet er en kompetansebedrift, der kunnskapen til de ansatte er den målbare soliditeten til bedriften. God egenkapital og soliditet, kommer pasienten til gode, da investeringene og utfordringene kan håndteres på grunnlag av en struktur som er bærekraftig og under en kontrollert utvikling. Til Pasientens beste!

Nærhet til sykehusstrukturen er en av grunnpilarene i lokalsamfunnene. Befolkningsgrunnlaget danner grunnlaget for lokalisering og utvikling av helsetilbudet for den komplette pasient. Nærhet sikrer folks tilgang, der samfunnsstruktur, infrastruktur, hensynet til fremtidskravene til helse og miljø er i en bærekraftig dokumenterbar positiv utvikling. Til pasientens beste!

Nasjonal helse og sykehusplan kvalitet sikrer dagens sykehusstruktur i innlandet. Pasientgrunnlaget til hvert enkelt sykehus er over fastsatt grense, som skal sikre alle god tilgang til lovpålagt helsehjelp, god kapasitet og valgmuligheter ved kritiske situasjoner, uforutsette beredskapsbehov. Til Pasientens beste!

Lokalsamfunnene er sterkt knyttet opp til sykehusstrukturens utforming og tilhørighet. Ringvirkningene er omfattende og nødvendige og en stor sikkerhetsfaktor for innbyggerne. Til pasientens beste!

Sykehusstrukturens størrelse og utforming, har enorm betydning for ansattes evne til å trives, utvikles og fungere i et samspill med alle dagens krav og forventninger. Nærhet er en tidsbesparende faktor av enorm betydning, både for ansatt, pasient og pårørende, nær familie. Tidstyver er en av de verste stressfaktorene i dagens samfunn. Dagens sykehusstruktur er en kvalitetsfaktor på nevnte problemstillinger. Til pasientenes beste.

Behovet for helsestruktur er forskjellig. Lokalt utformes behovene etter erfaringer og behov som har gjort seg synlig over generasjoner. Dagens sykehusstruktur er tilpasset dette behovet. By er ikke lik bygd. Utfordringene og forskjellige. Dagens sykehusstruktur tar hensyn til både den fysiske og psykiske pasienten. Til pasientens beste!

Dagens sykehusstruktur inkluderer og tar hensyn til den komplette pasient. Det er plass til alle og alle har en mulighet til å få belyst sine ønsker og behov. Ansvarsforholdene er beskrevet og strukturen er kvalitetssikret av fag og av ansatte som er skikket til sin oppgave. Til Pasientens beste!

Sist men ikke minst. Dagens sykehusstruktur er økonomisk og faglig bærekraftig. Den gjenspeiler positive tall som skaper grunnlag for fremtidsinvesteringer og utviklingsmuligheter, til pasientens beste. Dagens sykehusstruktur er ikke basert på en fremtidsvisjon, men av hard målrettet jobbing gjennom generasjoner, som dokumenterer soliditet, god egenkapital og faglig overskudd. Dagens sykehusstruktur er utviklet i forhold til virkeligheten. Pasientens virkelighet og de virkelige behov. Ikke en oppkonstruert, topp-byråkratisk, effektiviserings-visjon uten grobunn i virkeligheten.

Dagens sykehusstruktur må kompletteres, effektiviseres og videreutvikles i en kontinuerlig prosess, der investeringsviljen og den faglige utviklingen må styres av faglige fakta basert på en virkelighetsbeskrivelse som tåler dagens lys.

Hvilke ringvirkninger får en samling og en total prioritering av, sentraliserings-visjonen på Mjøsbrua, for den komplette innlandspasienten.  30 prosent hit og 70 prosent dit, påpeker styreleder Enger. Enger, gjelder også 30/70 visjonen fordelingen av de økonomiske midlene også? Er kommunepolitikerne klare til å ta ansvaret for lovpålagte overføringer av helbredende og behandlende karakter. Innehar de den økonomiske, bedriftsinterne struktur og faglige kultur til å møte nært forestående utfordringer.

Høyteknologien har svaret, i alle fall for de av det visjonære slaget. Vi andre får kalle en spade for en spade, og ta utfordringene deretter. Hele gårdsplassen skal måkes, ikke bare et lite hjørne.

Utfordrer folkebevegelsen,  JA til ETT Komplett sykehus ved Mjøsbrua, til å komme med sin dokumentasjon på hva som er, til det beste for pasienten i innlandet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags