Gå til sidens hovedinnhold

Merkverdigheter i Sykehuset Innlandet, nå også fra ny styreleder, Anne Enger

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehuset Innlandet viser stadig at det like gjerne kunne hett Sykehuset Utlandet, for her er alt annerledes. Adm.dir. har i forståelse med styreleder kunngjort sin avgang 10 mnd. på forhånd, høyst uvanlig og uheldig i en slik stilling. Dessuten at han er garantert høytlønnet stilling videre i foretaket, også uvanlig og uheldig i disse sparetider.

Ny styreleder har etter knappe 2 mnd. ikke kunnet gjøre seg særlig kjent med sykehusene, det innrømmer hun i intervju i OA 23. mai. Hun har likevel plutselig tilkjennegitt sin mening om riktig løsning for framtidig struktur, mens den er under utredning (hvis den nå egentlig er det). Jeg kan bare slutte meg til Gjøvik-ordfører Bjørn Iddbergs kommentarer. Hun sier det er hennes private mening, men styreleder i SI kan ikke ha noen privat mening. Bare så lenge den forblir i det private. Nå vet vi, og det er kanskje en fordel, men hennes begrunnelser overrasker også.

Det som refereres i NRK og OA av Anne Engers begrunnelser for sitt standpunkt er enda mer bekymringsfullt. Økonomi synes for henne plutselig å være underordnet, men på hvert styremøte pålegger hun oss ansatte innsparinger som gjør at vi ihvertfall tangerer grensen for forsvarlig drift, nettopp for å skrape sammen et stort nok overskudd til å realisere framtidige byggeplaner. Hun kommer med argumenter som vi kjenner igjen fra den innerste kretsen rundt administrerende direktør, og grovest er hennes unøyaktigheter om vakt- og beredskapskostnader for leger.

Da SI ble pålagt av HSØ å gjøre grundigere og bredere utredning av flere alternativer enn ett hovedsykehus, var det grunn til sterk skepsis til SI-administrasjonens evne til å gjennomføre det. SI hadde allerede forpliktet alle sine direktører og sin ledergruppe troskap til prinsippvedtaket om et hovedsykehus. Det skal da mer enn et under til for å få ledersjiktet i SI til å fristille seg og se nøkternt og kritisk på alle ulike alternativer, selv med nyansatte utredningsdirektører. De aktører som har blitt valgt til utredningens ulike konferanser har levnet liten tvil om hvor man har ønsket å lande. Når en nytiltrådt styreleder så overfladisk og lettvint har svelget samme administrasjons kortversjon, er det en ny bekreftelse.

Siste merkverdighet er det nye styrets stadige vedtak om å forsere beslutningsprosessen om ny sykehusstruktur, nå sist visstnok hele 18 mnd. framskyndet. Parallellt med dette pålegger AD og styret sin organisasjon historiske innsparingstiltak som ikke tillater noen som helst tidsbruk til annet enn klinisk arbeid fra det arbeidende sjikt. Det er kanskje heller ikke ønskelig? Lite hører vi om hva som foregår i utredningen, men sannelig skal det snart vedtas. Jeg hører AD forsikre at kvalitetssikringen av beslutningsprosessen kan beholdes, men det står ikke til troende.

Om ikke Anne Enger mener det, så er det grunn til å tro at AD og utrederne vil foreslå å avvikle Gjøvik (100.000 i opptaksområdet) som allsidig akuttsykehus i alle scenarier. Det blir trolig første og siste nedleggelse av et så stort sykehus i Norge. Andre steder i landet bygger de sykehus av omtrent samme størrelse, og tross nasjonal sykehusplans romslighet, harmonerer SIs planer dårlig med den. En kan spørre seg hvorfor det får lov til å skje akkurat her.

Jeg synes styreleder bør ta seg bedre tid til utredning og beslutning, og invitere seg til blant annet Gjøvik sykehus. Der kan hun få informasjon om sykehusets oppgaver og drift, og spesielt merke seg vaktberedskapen på de store kliniske avdelingene, i forhold til SIs totale forbruk. Så kan hun regne på besparelsen ved nedleggelse, og om befolkningen vil kunne få et tilbud med samme kapasitet og kvalitet til alle pasientgrupper. Jeg tror ikke utrederne gjør det for henne.

Kommentarer til denne saken