Gjøvik er en sykehus-vinner

TENK FRAMOVER: – Ingen vil gå med på at én innlandskommune skal huse to sykehus, mener artikkelforfatteren, som mener kreftene må konsentreres om å videreutvikle et elektivt tilbud på sykehuset i Gjøvik.

TENK FRAMOVER: – Ingen vil gå med på at én innlandskommune skal huse to sykehus, mener artikkelforfatteren, som mener kreftene må konsentreres om å videreutvikle et elektivt tilbud på sykehuset i Gjøvik. Foto:

Av
DEL

MeningerI Gjøvik er vi dessverre flinke til å dyrke våre tap. Og snakke ned våre seire. Nå er vi i ferd med å gjøre det igjen. Denne gangen handler det om sykehus. Eller rettere sagt: Nok en gang handler det om sykehus.

I slutten av januar fattet styret i Helse Sør-Øst et omfattende vedtak om sykehusstrukturen i Innlandet. Alle var etter møtet enige om at vedtaket var positivt for Gjøvik. Alle unntatt Gjøvik sjøl, naturligvis. Når styreleder Svein Gjedrem omtaler Gjøvik i positive ordelag, trekker vi nærmest på skuldrene. Når styret peker på at bygningsmassen på sykehuset i Gjøvik er den beste av innlandets sykehus, sier vi «jaja».

Hvis man leser vedtaket som er fattet, lytter til uttalelsene som blir gitt og tolker signalene rett, er det grunn til å si følgende: Gjøvik er en sykehus-vinner.

Vi må ta inn over oss at styret sier at gjenbruk av eksisterende investeringer skal vektlegges. Og i den sammenheng skriver de at det synes «fornuftig at man ivaretar investeringene som er gjort i strålebunkere på Gjøvik sykehus». Og de skriver at «Gjøvik sykehus vurderes å ha best standard og nyest bygningsmasse». Det mest kostnadseffektive alternativet innebærer fortsatt aktivitet ved sykehuset i Gjøvik. For alle, bortsett fra Gjøvik sjøl, er det svært nærliggende å tenke at det elektive (planlagt kirurgi) sykehuset med døgnfunksjoner blir dagens sykehus i Gjøvik.

I den sammenheng burde vi alle i dag sende en vennlig tanke og en stor takk til alle som har sørget for at sykehuset på Gjøvik er i såpass god stand at ledelsen i Helse Sør-Øst legger merke til det.

Hva betyr alt dette? Styret understreker at det må være en geografisk balanse i sykehusområdet vårt. Er det da realistisk med TO sykehus i én innlandskommune? Ville vi akseptert to sykehus i Ringsaker? Eller Lillehammer? Eller Hamar? Sjølsagt ikke. Ingen vil gå med på at én innlandskommune skal huse to sykehus.

Hva bør Gjøvik gjøre nå? Bruke all energi, innsats og arbeidskraft på å fremheve hvilke tilbud vi skal videreutvikle og bygge ut ved det som blir det elektive sykehuset i Gjøvik.

Her ligger det store muligheter! Også for utstrakt samarbeid med vår egen helse- og omsorgstjeneste. Videreutvikle samarbeidet med fagmiljøet på NTNU. Tenk på hva vi kan få til når spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og akademia trekker i samme retning.

Til slutt: Et nytt Mjøssykehus i Ringsaker vil ligge en drøy kilometer unna kommunegrensa til Gjøvik. For helsepersonell som skal jobbe på det nye sykehuset, vil Gjøvik være en svært aktuell bostedskommune, særlig hvis vi jobber aktivt fra Gjøvik sin side for å utvikle våre områder ved brua. Og ikke minst: Den mjøsbyen av en viss størrelse som vil ligge nærmest geografisk det nye Mjøssykehuset, er Gjøvik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags