Sykehuset: Det har noe å si hvem som bestemmer

Av
DEL

LeserbrevVi i SV stiller oss bak kritikken som har kommet mot forslaget til å etablere et Mini-Radiumhospital på Gjøvik. Det er faglige innvendinger mot dette, da pasientene som får kreftbehandling trenger funksjonene til et fullverdig akuttsykehus. Det er komplisert behandling, og pasientene er ofte svært syke. Det viktigste er at vi får gode og trygge helsetjenester til befolkningen.

Vi i Gjøvik SV vil bevare Gjøvik sykehus som et fullverdig akuttsykehus. Det er mange grunner til det, og et av dem er størrelsen på dagens sykehus. Tidligere er det gjort forsøk på å beskrive hva en optimal størrelse for et sykehus er, og man ser da ofte til hvor mange som sokner til sykehuset. Her på Gjøvik har vi opptaksområde stort nok til å kunne forsvare rent faglig at sykehustilbudet ikke bare skal bevares, men også kunne utvides med barneavdeling.

Det er uklokt å gå på tvers av fagmiljøers klare vurderinger. Kreftlege og KrF-politiker Kjetil Weyde er klar på at en slik avdeling ikke kan driftes på en god nok måte på uten å ha tilgang på de andre fagområdene et fullverdig sykehus kan tilby. Erfaringene fra hovedstaden viser at dette er problematisk. Vi ønsker det beste utgangspunkt for god kreftbehandling, og det er samlokalisering med indremedisin, intensiv og kirurgi.

Det gjentas stadig at det ikke er bærekraft i å ha desentralisert sykehusstruktur. Vel, hva betyr bærekraft? Som de fleste andre ganger så handler det om penger. Det er betimelig å minne om at sykehusene våre finansieres over statsbudsjettet og pengene kvernes i byråkratiet til hver del etterhvert får sin tilmålte del etter bestemt modell. Det er noen som bestemmer potten, det er noen som bestemmer fordelingsmodellen, og det er noen som bestemmer hva pengene skal og ikke skal strekke til. I all den tid mennesker bestemmer dette, så bestemmer vi også utfallet. Samfunnet bruker mye penger på administrasjonen, på selve modellen og på å opprettholde systemet.

Gjøvik SV er imot foretaksmodellen av flere grunner. Den viktigste er at foretaksmodellen hindrer folkevalgt kontroll og styring over hva som skjer med sykehusene våre lokalt og nasjonalt.

Det har noe å si hvem som bestemmer. Vi i Gjøvik SV vil derfor gi vår støtte til at kreftavdelingen blir værende på et fullverdig akuttsykehus på Gjøvik i en desentralisert sykehusstruktur.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags