Til pasientenes beste!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Et sykehus-tilbud som ivaretar alle innbyggere i Hedmark og Oppland. En bærekraftig og framtidsrettet organisering av spesialisthelstilbudet i Hedmark og Oppland må formes i et pasientperspektiv. Det må tas hensyn til geografi og avstander. Det må være økonomisk bærekraft. Sykehuset Innlandet må sikres handlingsrom for å delta i utviklinga av nye behandlingsformer, i en stadig tettere samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og primærhelsetjenesten ute i kommunene. Forsøk på å sende prosessen ut på et sidespor må ikke få gjennomslag.

Det gir ikke svar på felles utfordringer å enes om å være motstandere av en løsning. Skal vi komme ut av det politiske og faglige dødvannet må vi enes om å være for en ny organisering, der den geografiske lokaliseringa av de mest spesialiserte tilbudene gis et stedsnavn.

Som representanter for innbyggere og besøkende med lengst avstand til Mjøsbyene vil vi ikke akseptere at dette nok en gang ender opp som en kappestrid mellom 4 ordførere og lokalpolitikere i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik.

Det imponerer ikke at man forenes om et felles mål – Nei til hovedsykehus - for å unngå å sitte igjen som tapere. De presenterer ikke et alternativ utover å be om ytterligere utredninger. Bak dette ligger vidt forskjellige ønsker og strategier. Det er for så vidt avklarende at de selv viser til at det er byutvikling og arbeidsplasser som dominerer deres verdensbilde. Ikke pasientene som har 200 km transport i ambulanse på vinterveier før de når akuttmottaket . Eller pasienten med brystkreft som i i løpet av behandlinga kanskje må forholde seg til 3 ulike sykehus og mange forskjellige ansatte. Vi må sette pasientene i fokus, ikke la enda en lokaliseringsdebatt overskygge dette!

Vi skjønner at de i sine respektive roller må forsvare det bestående. Det er ikke fra ordførere i vertskommunene for dagens sykehus vi kan forvente å få løsninga. Men det bestående er altså ikke svaret på oppgava. Og heldigvis underbygges dette av tyngdepunktet i høringsuttalelsene.

Ikke minst må vi nå lytte til hva pasientorganisasjonene uttrykker. De er befriende tydelige i sine svar. De mest spesialiserte tjenestene, som krever helsepersonell i nasjonal elitedivisjon og det til enhver tid beste utstyret, må samles i ett, nytt sykehus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags