Er nordmenn de sykeste i verden?

:Illustrasjonsbilde

:Illustrasjonsbilde

Av
DEL

Fagforbundets Svend Morten Voldsrud advarer denne uken mot «alliansen som vil kutte i sykelønnsordningen». Jeg er glad for at Fagforbundet vil delta i en debatt om sykelønnen. Bortsett fra Virke har organisasjoner og politikere vært påfallende tause om velferdssamfunnets største kostnadsbombe.

Norge er verdens beste land å bo i, men vi har også den tvilsomme førsteplassen i sykefravær. Det henger ikke på greip. Norge har blitt et sykefraværsland. Ingen andre OECD-land har høyere sykefravær eller høyere kostnader til sykefravær enn Norge. Hvert år taper vi ufattelige 32 millioner dagsverk på grunn av sykefravær. Dette utfordrer velferdsstatens bæreevne, og det svekker virksomhetenes konkurransekraft i et globalisert arbeidsmarked.

Fagforbundet bør slutte å bekymre seg for politikere som vil vurdere sykelønnsordningen. Fagforbundet bør heller bekymre seg for hvordan Norge skal klare å opprettholde verdens beste velferdsstat med verdens høyeste sykefravær.

Vi vet at innretningen på sykelønnsordningen påvirker sykefraværet, men ingen har vært villige til å ta debatten om hvordan ordningen bør se ut. Vi trenger politikere som er villige til å diskutere en ordning som er utgått på dato. For å sikre en god prosess og et godt resultat, må vi starte debatten nå.

Sykelønnsordningen er utvilsomt en av de viktigste velferdsordningene vi har. I tillegg til å kjempe med en alvorlig sykdom, skal du ikke i tillegg kjempe en kamp for å forsørge familien din. Dette må ligge i bunn for fremtidens sykelønnsordning.

Virke mener at karensdager ikke er veien å gå. Men vi må være åpne for å diskutere blant annet hvor høy sykelønnen skal være, hvor lenge man skal ha rett til sykelønn og hvor lang arbeidsgiverperioden skal være. Uansett hvilken løsning man til slutt velger, må det være en ordning som legger til rette for og belønner både arbeidstakere og arbeidsgivere som klarer å opprettholde en viss kobling til arbeidsplassen. Det vil være positivt for enkeltmenneskene og for virksomhetene. For vi vet at jo lenger man er sykemeldt, jo større er sannsynligheten for at man går over på varige trygdeytelser. Da risikerer arbeidstakeren en permanent utstøting fra arbeidslivet.

At det skal lønne seg å stå i arbeid, må være åpenbart. Forskningen som skal gi kunnskapsgrunnlaget for å endre ordningene, er allerede på plass. Politikerne kan ikke lenger la en av velferdsstatens største utgiftsposter stå uberørt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags