Sykefravær, ledelse og ansvar

Ordførerkandidat Anne Bjertnæs

Ordførerkandidat Anne Bjertnæs Foto:

Av
DEL

LeserbrevSykefravær er komplisert og sammensatt, men at det er vanskelig fratar ikke arbeidsgivere, offentlige som private og ha et aktivt forhold til hvordan styrke nærværet og redusere fraværet. I Gjøvik kommune har vi et høyt sykefravær og enkelte sektorer og enheter har et spesielt høyt sykefravær. Vi har et høyere fravær enn mange andre kommuner. Dette gir noen ekstra utfordringer i driften av de kommunale tjenestene som har det høyeste fraværet og det kan bidra til redusert kvalitet på tjenestene som produseres. Når vi samtidig vet at vi har en høy andel deltidsarbeidene i den samme sektoren gir det ekstra store utfordringer til tjenesteleveringen.
Disse utfordringene har over tid vært kjente for kommunens ledelse, den administrative som den politiske. Uten at det har bidratt til at fraværet har gått ned, nærværet har gått opp og stillingsstørrelsene har økt. Høyre har gjentatte ganger tatt til orde for flere tiltak vi mener kan bidra positivt i denne sammenheng.
Vi ønsker blant annet å øke grunnbemanningen i helse og omsorg. Dette vil gi flere hender og hoder å fordele arbeidsbelastningen på.
Vi mener at i arbeidet med å få flere større stillinger må det aktivt sees på mulighetene for alternative turnusformer som gjør utfordringene med små stillingsbrøker lettere å løse.
Vi må ha bedre og tettere dialog aktørene imellom, politisk ledelse, administrativ ledelse, de ansatte og tillitsmannsapparatet. Gjennom god og åpen dialog med felles mål om å finne løsninger kan man finne nye og bedre måter å jobbe sammen på.
Så må oppfølging av fraværet styrkes, men like viktig er det med god oppfølging av nærværet for å forebygge fravær. Da er det viktig med en ledertetthet som gjør dette arbeidet mulig. Vi sier derfor ikke som Finn Olav Rolijordet og Rødt kategorisk nei til flere ledere. Vi anerkjenner derimot de tilbakemeldingene som kommer gjennom medarbeiderundersøkelsene om sporadisk og fragmentert lederkontakt som følge av få ledere og mange ansatte. Gjøvik Høyre er opptatt av at vi skal føre en arbeidsgiverpolitikk som styrker nærværet og reduserer fraværet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags