Folk flest handler hvitt, og ønsker å handle hvitt. Det kommer fram i undersøkelser gjort av Opinion. Likevel er det mange useriøse aktører som driver uærlig og ikke ønsker å bidra til fellespotten.

Når privatpersoner og firma ikke betaler pliktige skatter og avgifter, er det svart arbeid.

Skatteetaten lanserte i høst en undersøkelse der omfanget av årlig tapte skatte- og avgiftsinntekter i Norge ble anslått til 40 milliarder kroner som følge av svart økonomi. Svart arbeid påvirker hele samfunnet negativt. Det blir mindre penger til utdanning, helse og veier. Det blir vanskeligere å drive en bedrift hvor skatter og avgifter betales slik de skal, fordi de seriøse bedriftene må ta høyere priser enn de som jukser. I tillegg kan det bli et stort problem for den som velger å jobbe svart med manglende rettigheter og ofte dårlig betaling. Kjøper du varer eller tjenester svart gjør du det samtidig vanskelig for de seriøse bedriftene som velger å drive hvitt. Hvis de som driver hvitt ikke klarer å konkurrere med dem som driver svart, kan konsekvensen bli at bedrifter går konkurs og at ansatte mister jobben.

Alle som handler hvitt, bidrar til et velfungerende samfunn. Når du kjøper varer og tjenester hvitt, går noe av summen til annet enn materialer og arbeid. Noe av summen går til en fellespott – til fellesskapet. I Norge er vi flinke til å handle hvitt, og når så mange av oss gjør det kan vi utrette store ting. Vi kan bygge veier, noe går til sykehus og sykehjem, og selvfølgelig skoler til barna våre. I tillegg kan vi satse på forskning. Alle som handler hvitt bidrar til at vi får solide bedrifter i Hedmark og Oppland som konkurrerer på like vilkår. Det sikrer også gode og trygge arbeidsplasser, med ordnede forhold og rettigheter for arbeidstakerne som for eksempel pensjon, sykepenger og forsikring. Disse bedriftene skaper igjen verdier til fellesskapet. Det at du og de aller fleste av oss handler hvitt, gjør Norge til et godt land å bo i.

Akkurat som de aller fleste av oss ønsker jeg meg en hvit jul, både med nyfallen snø og julehandel som bidrar til samfunnet vårt.