Røverdalen er en seier, ikke et tap

Av
DEL

LeserbrevI sitt innlegg i Oppland arbeiderbland 8. mai påstår Klaus Bratlie at Gjøvik kommune kunne tjent flere millioner ved å selge tomten som Røverdalen studentboliger skal stå på på det frie markedet. Videre blir det hevdet at kommunen her har fått et stort tap ved denne løsningen.

Vi må si oss helt uenige – hadde ikke kommunen lovet samskipnaden tomten, mot at de bygger parkeringshus i kjelleren, ville Gjøvik kommune verken fått et parkeringshus eller studentboliger i Røverdalen. Man ville da gått glipp av det løftet området vil få ved at det bygges studentboliger der. I tillegg ville vi mistet koblingen mellom byen og campus, som studentboligene gir oss på Røverdalen.

Videre hevdes det at samskipnaden bare kunne kjøpt tomten, og gitt Gjøvik kommune salgsinntekten. Denne påstanden hviler på en misoppfatning av hvordan studentboliger finansieres og bygges. For å få bygge studentboliger, må den totale kostnaden per hybelenhet (dette inkluderer prisen for tomten) ikke overstige 874. 650 kroner. Da får man et tilskudd fra staten på 298.410 kroner. Hvis Sit hadde måttet betale for tomten i tillegg til byggekostnadene, ville man ikke fått tilskudd fra staten – og da ville man heller ikke kunne bygge studentboligene på Røverdalen. Som vi tidligere har skrevet i OA Debatt, er Sit en ideell aktør – det sitter altså ingen og blir «velstående» av dette prosjektet, man realiserer bare trygge studentboliger av en god standard, bygget slik studentene ønsker å bo.

Hadde tomta på Røverdalen blitt solgt på det frie markedet, ville kommunen kanskje kunne tjent noen kortsiktige millioner. Men den ville tapt Sits studentboliger, løftet i området, parkeringshuset og den sårt etterlyste koblingen mellom campus og byen. Og spør du oss, ville dette vært et større tap på lang sikt.

Ragnhild Karlsen Dalslåen og Robin Andrè Due Herrmann

Leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og Stedlig leder av Velferdsutvalget i Gjøvik

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags