Sindre Øvergaard, senior rådgiver i Statens strålevern, skriver at det er ingen grunn til å være bekymret for strålingen fra de nye strømmålere. Det er ikke bare de nye strømmålere folkets strålevern skriver. Hva er farlig?

De fleste vet at det kan være skadelige elektriskemagnetiske felt nær høyspent linjer og transformatorer. Det vi først og fremst snakker om her er den strålingen som gjør det mulig å kommunisere trådløst. Dette er stråling som sendes ut fram mobilantenner. Mobiltelefoner pc-er med trådløs tilknytning. Trådløse fasttelefoner og trådløse nettverk samt mikrobølgeovner og radarer.

Selv om den trådløse ruter-delen i «smarte» måleren inntil videre ikke aktiveres skjer det etter hvert. Måleren skal ikke bare rapportere ditt strømforbruk, men etter hvert også registrere og eventuelt styre husets maskinpark – vaskemaskiner, ovner, lys, alarmanlegg. Den inneholder i tillegg til WiFi og blåtann -eller liknende kommunikasjonsteknologi.

Sindre Øvergård skriver også at strålingen er kortvarig og ikke helse farlig og ligger langt under grenseverdiene.

EU – parlamentet mener at dagens grenseverdier er «utgått på dato» og den 2. april vedtok de en resolusjon med forslag til føre-var tiltak.

European Environmental Agencyl som er EUs høyeste miljømyndighet, anmoder også sterkt å ta i bruk føre-var-prinsippet.

Verdens største eksperiment det kaller noen av verdens fremste forskere på mobilstråling. Den situasjonen vi nå er midt inni i for eksempel påvirkes barna våre hver dag av stråling fra mobilantenne! Noen av dem står sågar på skolens eller barnehagens område. Foreldre som protester blir forsøkt hysjet ned.

Forskere har funnet ut at stråling blant annet medfører redusert immunforsvar og stress i cellene

– Skader DNA

– Gir økt risiko for svulst i hode hos dem som bruker mobilen mye,

– Skader barn raskere og mer alvorlig enn voksne.

– Kan redusere sædkvaliteten med 30 % hvis man har mobiltelefonen i lomma.

– Øker hjertefrekvensen og høyner blodtrykket, får blodet til å klumpe seg hos kreftpasienter.

– Åpner den viktige blod-hjerne-barrieren.

– Setter mastcellene i huden i alarm beredskap.

– Gir ubehag hos voksne friske mennesker, i dobbelt blind studie, etter en kort eksponering for 3G-stråling.

– Reduserer hukommelse og læringsevner hos mus.

– Gir rotter protein flekker i hjernen.

– Gir bladene på almetrær brune flekker og medfører altfor tidlig bladfelling.

– Gjør tomat planter syke av stråling, selv om bare ett blad blir bestrålt.

Alt dette skjer ved stråleverdier langt under de grenseverdiene som gjelder i Norge. Dessuten er det verdt å merke seg at hjernekreft er hyppigst dødsårsaken for barn og unge i Norge i dag (nest etter ulykker). At testikkel kreft er den kreftformen som øker mest hos unge gutter. For referanser og forsknings oversikt se www.stralevern.

Sindre Øvergård skriver om strålevern lovgivning og at regelverket nylig er gjennom gått og oppdatert slik at helse og miljøaspekter godt ivaretatt, også når det gjelder stråling fra trådløse strømmålere. Hva med all annen stråling?

Når det gjelder stråling fra mobilantenner, trådløsnett osv. har Statens strålevern valgt ikke å føre et føre – var prinsipp. Det betyr at selv om flere hundre internasjonalt anerkjente forskere og flere tusen leger mener det er grunn til bekymring, spesielt med hensyn til barna, har Statens strålevern inntatt en «VENT OG SE» holdning.