Norske strømpriser?

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Den 3. november i år ble Stortinget forelagt en proposisjon hvor det er spørsmål om Norge skal innføre EU’s 3. energipakke. Det vil innebære at Stortinget i så fall avgir sjølråderetten over både infrastrukturen, oljereservene, gassreservene og vannkraftreservene til EU. Da vil EU få myndighet til å bestemme hvor mye energi vi skal eksportere og hva vi må bygge ut. Og strømprisene blir også fastsatt av EU – felles for alle land i unionen og for landene som er tilknyttet EØS-avtalen. Fra og med 2021 må den norske stat levere en årlig energiplan som skal godkjennes av ACER, som er EU’s energibyrå. Og dette organet får instruksjonsrett over Norge når det gjelder alle spørsmål i tilknytning til energi. Den pågående byggingen av eksportkabel til Tyskland og konsesjonen som er gitt for det samme til Skottland vil kreve utgifter i milliardklassen – og disse utgiftene blir i sin tur veltet over på de norske forbrukerne i form av økt nettleie. Med de kablene som vi allerede har til Sverige og Danmark, kan opp mot halvparten av vår strømproduksjon bli eksportert ut. Hva sier den norske kraftkrevende industrien som hittil har hatt lave strømpriser som konkurransefortrinn? Og hvordan vil høyere strømpriser bli mottatt av husholdningene? Her har det vært antydet en økning på rundt 50.000 kroner per år. EU’s energipakke 3 motarbeider Konsesjonslovene som ble innført på begynnelsen av 1900-tallet som skulle sikre billig og sikker strømforsyning til beste for industrien og innbyggerne i landet vårt. Strøm blir nå en handelsvare, solgt til høyeste pris. Noen få, store kraftprodusenter vil riktignok tjene stort på dette. I Nei til EU krever vi nå at våre Stortingspolitikere sier et klart nei til denne invitasjonen fra EU. Vi vil ha sjølråderett over våre felles, nasjonale energiressurser. Det vises til følgende uttalelse:

«Gjøvik-Toten Nei til EU i møte den 27.11.2017 vil anmode Oppland Nei til EU om å sende en henvendelse til de politiske partiene i Oppland fylkesting. Dette med henblikk på at fylkespolitikerne går videre til de respektive Stortingspolitikerne med krav om å avvise EU’s 3. energipakke slik at Norges suverenitet over våre felles energiressurser ikke faller ut av nasjonal kontroll».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags