KS Bedrift er enig i at det å være el-montør kan være en krevende jobb. Og ja, norske natur- og værforhold kan også være tøffe og brutale.

Beredskapsvakt utenom arbeidstid betales med minst 2.300 kroner per vakt-uke i tillegg til fast lønn. Ved utrykning betales også overtid etter faktisk medgått tid. Gjennomsnittlig utrykning er ca. en gang i uken.

I energiselskapene er beredskapsvakt ettertraktet, også etter at arbeidstaker er fylt 60 år. Energibedriftene har ingen problemer med å få bemannet disse vaktene. Gjennomsnittlig grunnlønn i 2015 for de streikende er kr. 530.000,- Lønn inklusive faste og variable tillegg er kr. 557.000. En slik årslønn gir god stabilitet.

I tillegg til ekstra betaling, gir dagens hovedregel i Arbeidsmiljøloven 2,5 dagers avspasering. Tidligere var hovedregelen 3,5 dager.

Konflikten i energisektoren dreier seg om uenighet om denne ene dagen. I tariffavtalen har KS Bedrift alltid vist til Arbeidsmiljølovens omregningsfaktor, - også nå.

Lokalt kan bedriftene inngå avtaler som avviker fra hovedregelen. Det betyr at avspaseringsfaktoren varierer fra 1.5 til 1.8. Dersom enighet ikke oppnås lokalt, kan saken bringes inn for Arbeidstilsynet for avgjørelse. Denne praksisen er allerede innarbeidet, og Arbeidstilsynets avgjørelser den siste tiden har vist av dette systemet fungerer. 

Vi beklager konsekvensen streiken måtte få for kundene, og håper vi snart kan komme til forhandlingsbordet igjen.